Firmapension er en fordel for både virksomhed og medarbejdere

En firmapension gør det meget nemmere for en virksomhed at tiltrække, fastholde og motivere sine medarbejdere. Medarbejdere får også mulighed for at spare op til alderdommen på mere favorable vilkår, end de ellers ville have mulighed for med en privat pension. Firmapensioner er unikke på den måde, at medarbejdere og arbejdsgiver sammen har besluttet, hvordan ordningen skal sammensættes, og hvad den skal dække.


Hvad er firmapension?

Firmapension er en pensionsordning, der omfatter medarbejderne i en bestemt virksomhed. Her har arbejdsgiver og medarbejdere aftalt, hvordan pensionsordningen skal sammensættes, og – mindst lige så vigtigt – hvad den skal dække. 

Som tommelfingerregel skal du have sparet nok op, så du kan få udbetalt 70-80% af din indkomst, når du vælger at gå på pension. Så hvis du fx får 20.000 kr. udbetalt i dag, skal du som minimum kunne få udbetalt 14.000 kr. fra din pension.

Firmapensioner er én af de fire slags overordnede pensionsordninger, hvor den ansatte og/eller virksomheden indbetaler til en pension gennem arbejdet:

 • Overenskomstbaserede ordninger (pension er aftalt i overenskomst)
 • Tjenestemandspension  (til tjenestemænd i stat, region, kommune og Folkekirken)
 • Firmapensioner (privat pensionsselskab står for pensionsordningen)
 • Private pensioner (du har selv tegnet din egen pensionsordning)

De første tre i oversigten er såkaldte arbejdsmarkedspensioner – altså en pensionsordning, der er tilknyttet deres job. De kaldes også for arbejdsgiverbetalte pensioner. Det står dig altid frit for at lave en privat pensionsordning “udenom” arbejdsmarkedet.

Der er forskel på, om du kan flytte de forskellige ordninger eller ej. Du kan fx kun flytte en firmapension, overenskomstbaseret pension og tjenestemandspension, hvis du bliver opsagt og skal skifte job. Private pensioner kan du altid flytte, men det kan ikke altid betale sig.

De fleste selvstændige og små og mellemstore virksomheder er ikke dækket af en overenskomst. Det betyder, at de ikke har lige så let adgang til arbejdsmarkedspensioner. De kan dog sagtens oprette en firmapension eller anden form for pension for selvstændige.

Er du i tvivl om, hvad du har af pensioner rundt omkring? På pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik.

Der er overordnet tre slags firmapensionsordninger

Den rigtige firmapension sikrer både virksomhed og medarbejdere fra oprettelse til udbetaling. Der er forskellige måder, ordningen kan sammensættes på. Helt overordnet kan den være obligatorisk eller frivillig. 

 1. Medarbejdere vælger selv, om de vil tilmelde sig firmapension eller ej
 2. Alle medarbejdere er omfattet og har ikke indflydelse på valg af pensionsordning
 3. Nuværende medarbejdere kan selv vælge, om de vil være en del af virksomhedens firmapension, og fremtidige ansatte skal beslutte sig inden for en given periode

I mulighed 1 og 3 er det frivilligt for de ansatte, om de vil være en del af pensionsordningen eller ej. I nr. 2 er alle medarbejdere automatisk en del af virksomhedens firmapension, og de har ikke noget at skulle sagt ift. valg af ordning. 

Den obligatoriske løsning gør det som regel nemmere for virksomheden at administrere pensionen, da alle er omfattet. Det kan dog også have den effekt, at nogle medarbejdere er utilfredse med at blive tvunget ind i en ordning, de ikke har medbestemmelse over.

I en obligatorisk ordning med firmapension er der typisk tale om en 8+4 ordning, hvor virksomheden bidrager med 8% og medarbejderen 4%. Det kan dog hurtigt blive en dyr fornøjelse for virksomheden – især da forsikringer også er obligatoriske ved denne type.

Hvis du har en mindre virksomhed, takker mange udbydere nej til at hjælpe med en firmapension. Grænsen går typisk ved 3-5 medarbejdere, men du kan sagtens få en firmapension flere steder, selvom du kun har 1-2 medarbejdere.

Firmapension uden alt bøvlet

Fordele og ulemper ved firmapension

Det særlige ved firmapensioner er, at det er en ordning, der er bundet op på de aftaler, som er aftalt direkte mellem virksomheden og de ansatte. Det er med andre ord en aftale mellem de involverede parter om, hvordan deres pensionsordning skal sammensættes og dække.

Som du kan se i næste afsnit, er der både fordele og ulemper ved firmapensioner generelt og de forskellige slags. Firmapension er dog en rigtig god løsning for de fleste virksomheder.

Fordele er øget arbejdsglæde og mere motiverede medarbejdere

Der er mange fordele ved at tilbyde sine medarbejdere firmapension. Det er ikke kun medarbejderne, der er flere fordele for. Der er også store fordele for virksomheden. 

Fordele for virksomheden

 • Øger arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed
 • Mere motiverede medarbejdere
 • Nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere
 • Virksomheden sikres økonomisk ved langtidssygdom

Fordele for medarbejder

 • Attraktivt personalegode
 • Opsparing af pensionsmidler bedre økonomi som pensionist
 • medarbejder eller dennes familie sikres ved ulykke eller sygdom
 • Ofte med mulighed for billigere forsikringer (fx sundheds- og gruppelivsforsikring)
 • Bedre vilkår end muligt ved en privat pensionsordning
 • Sparer penge i skat ved at indbetale til pension

Hvis du overvejer at få firmapension til dine ansatte, er der mange udbydere på markedet. Sidst på siden har vi samlet et overblik over de største og mest spændende udbydere på markedet. 

Ulemper ved firmapension ekstra administration og øgede omkostninger

Det kan ikke være lutter lagkage det hele – desværre. Der er også nogle ulemper ved firmapension for både virksomhed og ansatte.

Ulemper for virksomheden

 • Ekstra administration (oprettelse, vedligeholdelse og ændring)
 • Øgede omkostninger

Ulemper for medarbejder

 • Kan blive “tvunget” ind i en uønsket pensionsordning
 • Ordning kan kun flyttes ved jobskifte

Det skal dog siges, at selvom der selvfølgelig er tale om øgede omkostninger, bør disse ses som en investering i fremtiden og medarbejderpleje. Det er dog også vigtigt, at der er luft i økonomien til at tilbyde sådan en pensionsordning til sine medarbejdere.

Regler for firmapension varierer

Der kan være forskellige regler for firmapensioner fra pensionsselskab til pensionsselskab og virksomhed til virksomhed. Ofte er der nemlig tale om, at det er en mere eller mindre unik sammensætning, som de enkelte virksomheder og medarbejdere er blevet enige om.

Der kan fx være forskellige regler for, hvem der kan/skal være med, hvad der skal indbetales, og hvilke forsikringer der følger med. Mange pensionsselskaber kræver, at virksomheden typisk er minimum 5-10 ansatte, mens andre tilbyder firmapension til alle virksomheder uanset størrelse.

Helt grundlæggende er der ikke noget krav om, at en arbejdsgiver skal indbetale til en firmapension eller en anden pensionsordning. Det afhænger i stedet af en konkret aftale mellem virksomheden og medarbejderne.

Du kan dog være forpligtet til at indbetale til pension, hvis du er en del af en kollektiv overenskomst (arbejdsmarkedspension).

Det vil stå i din ansættelseskontrakt, hvis du er omfattet af en ordning med firmapension, en kollektiv overenskomst eller andet. Ved firmapensioner kan der være forskel på, hvornår nye medarbejdere træder ind i ordningen – fx først efter endt prøveperiode.

Ved fratrædelse og jobskifte

Det kan jo ske, at du enten bliver opsagt eller finder et nyt job. Men hvad så med din firmapension og opsparing? Der er flere muligheder, hvor den sidste dog sjældent er den mest optimale.

Muligheder ved opsigelse eller jobskifte:

 1. Lade opsparingen stå og stoppe indbetalinger
 2. Fortsætte firmapensionen med private indbetalinger
 3. Flytte opsparingen til den nye arbejdsgivers firmapensionsordning
 4. Få udbetalt firmapensionen 

Det er i meget få tilfælde, at det vil give mening at vælge den sidste mulighed. Du skal nemlig betale en afgift på op til 60% til staten af hele opsparingen på firmapensionen. Det bliver med andre ord en meget dyr løsning, uanset hvad du har stående.

Hvis du ofte skifter job, vil du som regel have mange klatpensioner – små pensioner hos forskellige pensionsselskaber. De vil typisk ædes op af gebyrer og administrationsomkostninger, så der til sidst ikke er nogle penge tilbage. Så det bedste er ofte at fortsætte indbetalingen eller samle alle dine pensioner.

Inden du beslutter dig for at flytte, skal du sammenligne ting som afkast, administrationsomkostninger og forsikringer hos de forskellige selskaber.  

Vær opmærksom på, at det kan koste penge at flytte din firmapension ifm. et jobskifte. Ofte er der tale om et mindre gebyr, men det varierer fra pensionsselskab til pensionsselskab. Du flytter din firmapension ved at kontakte det pensionsselskab, du gerne vil skifte til – de har dog mulighed for at takke nej til at have dig som kunde.

Hvis du vil flytte din firmapension ifm. fratrædelse, skal det ofte ske 36 måneder efter jobskiftet. Hvis du gør det senere – eller gerne vil skifte, uden at det er i forbindelse med en fratrædelse – skal du som regel betale ekstra gebyrer.

Hvis du er virksomhedsejer, og er nødt til at opsige en medarbejder, har vi lavet en guide til den gode opsigelse, så både virksomhed og medarbejder kommer godt videre.

Medarbejderes og firmas andel af firmapension

Når vi snakker firmapension, er der typisk tale om en 8+4-løsning. Det vil sige, at virksomheden betaler 8% af din løn, og du selv betaler 4%, så du samlet set indbetaler 12% af din løn til din pension. Firmaets andel er altså 2/3, mens medarbejderens andel er 1/3.

Der er dog ingen, der siger, at du ikke kan indbetale mere – eller aftale med virksomheden, at de indbetaler mere. En virksomhed kan fx vælge at indbetale mere til en medarbejder i stedet for at give en lønstigning, ligesom en medarbejder selv kan vælge at indbetale mere.

De 12% er det typiske bidrag. Det kan dog sagtens være højere og lavere, ligesom medarbejderens og virksomhedens andel varierer. Nogle virksomheder betaler fx slet ikke ind til en firmapension, men har oprettet en, så dens medarbejdere har mulighed for det.

Sagt med andre ord kan et firmas andel af pensionsindbetalingen være fra 0% og op.

Pris på firmapension varierer fra ordning til ordning

Men hvor meget koster en firmapension så? Først det kedelige svar; det er meget forskelligt fra pensionsselskab til pensionsselskab og den aftalte løsning. 

Der er dog nogle udgifter, som typisk altid er “en del af prisen”:

 • Gebyrer
 • Administrationsomkostninger
 • Investeringsomkostninger
 • Procenter af indbetalinger

Der kan også være ekstra omkostninger til forsikringer, der automatisk følger med pensionsordningen. Forsikringer kan fx være tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring, kritiske sygdomme og andre ting, som sikrer både medarbejderen og virksomheden.

De samlede omkostninger for en pensionsordning kaldes typisk “årlige omkostninger” eller ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent). Det er disse, du bedst kan bruge, når du skal sammenligne forskellige firmapensioner.

Det er vigtigt at være opmærksom på de samlede omkostninger. Lad os sige, du har fået to tilbud på firmapension. De er identiske – bortset fra, at omkostningerne samlet er 1% højere på det ene. 

Det lyder måske ikke af meget, men du vil faktisk ende med potentielt at gå glip af ca. 875.000 kr., hvis du sparer 4.000 kr. op hver måned i 40 år, og du skal leve af din pension i 20 år.

Afkast på firmapension kan variere meget

Afkast på firmapension – og alle andre pensionsordninger for den sags skyld – er svær at spå om. Det afhænger af rigtig mange ting. Du skal altid huske på, at pengene i din firmapension er investeret med et langsigtet mål for øje.

De fleste pensionsselskaber har en oversigt over afkastet på deres forskellige profiler samt en gennemsnitsrente (typisk kaldet depotrente). De giver dig et godt  sammenligningsgrundlag på tværs af pensionsselskaber. 

Disse to ting har stor betydning for dit afkast:

 • Investeringsprofil
 • Risikovillighed

Lad os starte med din profil. Ofte kan du vælge mellem en klassisk, hvor der fokuseres på det størst mulige afkast, en bæredygtig profil, hvor tobak, sort energi og våben fravælges, samt en profil, der primært har fokus på at holde omkostningerne nede.

Når du har valgt din profil, skal du overveje din risikovillighed – altså hvor høj en risiko, din firmapensions skal have. Jo højere forventet afkast, jo højere risiko. Du kan typisk vælge mellem lav, mellem og høj risiko. Ved lav investeres der mest i obligationer, mens der med høj primært er fokus på aktier.

Med et fornuftigt afkast kan selv et indskud på 2.000 kr. om måneden blive en millionopsparing. Nedenfor kan du se, hvordan din opsparing potentielt kan se ud, hvis du indbetaler 2.000 kr. hver måned før skat (samlet indskud efter fem år: 120.000 kr.).

Tal og data er fra Grandhood

Som du kan se, er det en fordel at starte med indbetaling til firmapension så tidligt som muligt. Jo længere tid pengene kan trække rente, jo mere har du sparet op, når det er blevet tid til at gå på pension.

Du skal betale skat af afkast og renter

Du skal betale PAL-skat af afkastet og renterne på din firmapension – den er i 2024 på 15,3%. PAL-skat kaldes også for pensionsafkastskat, og den bliver afregnet én gang om året i januar, uanset om gevinsten er realiseret eller ej (lagerprincippet). 

Skatten skal betales ved alle pensionsopsparinger, uanset om der er tale om livrente, ratepension eller alderspension. Der er heller ikke forskel på, om det er renter, udbytte eller kursgevinster. Hvis afkastet er negativt, bliver den negative PAL-skat beregnet af tabet og videreført til fremtidige gevinster i kommende år. 

Du skal ikke selv gøre noget ift. opkrævning og “afregning” af skatten. Det klares automatisk via dit pengeinstitut.

Indbetalingerne er som regel ikke en del af den skattepligtige indkomst, da der er en såkaldt bortseelsesret for indbetalinger. Derfor skal de ikke oplyses på din årsopgørelse, hvis der er indbetalt til en skattebegunstiget arbejdsgiveradministreret arbejdsmarkedspension.

Der er ingen grænse for, hvor meget du (og virksomheden) kan indbetale til pensionsordningen, hvis det er en livsvarig livrente, der er oprettet som en firmapension. 

Rådgivning gælder ikke kun valg af pensionsordning

Det er altid en god idé at søge rådgivning. Det kan nemlig være lidt af en jungle at finde ud af, hvad der er den bedste løsning for både virksomhed og medarbejdere. 

Det er dog ikke kun rådgivning i forbindelse med valg af firmapension, der er vigtig. Det er også vigtigt, at der er mulighed for at få rådgivning løbende. Det kan fx være, at medarbejdernes livssituation ændrer sig, så de vil ændre investeringsprofil og risikovillighed. 

Det kan også være rådgivning i forhold til, hvor meget de skal indbetale til deres firmapension, så de kan gå på pension, når de gerne vil. Det er næsten umuligt for de fleste små og mellemstore virksomheder at rådgive om, da de ikke har ressourcerne – her kommer pensionsselskabernes rådgivere virkelig til deres ret. 

Liste over udbydere af firmapension

Men hvor skal du så oprette en firmapension for dine medarbejdere? Vi har samlet en liste med virksomheder, der tilbyder firmapension. Mange banker tilbyder også firmapension gennem bl.a. AP Pension, så det kan også være en mulighed for din virksomhed.

Udbyder af firmapensionLink til hjemmeside
GrandhoodLink
PFALink
NordeaLink
DanicaLink
AkademikerPensionLink
AP PensionLink
nærpensionLink
SampensionLink
P+Link
VellivLink

Husk at indhente tilbud fra minimum 2-3 udbydere, så du kan sammenligne de forskellige pensionsordninger.

Oftest stillede spørgsmål

Firmapension er en pensionsordning, hvor sammensætning og dækning er aftalt mellem arbejdsgiver og medarbejderne. Arbejdsgiveren vælger et pensionsselskab til at stå for administrationen af firmapensionen.

Det er meget forskelligt, hvad en firmapension koster. Der betales typisk administrationsomkostninger og gebyrer, ligesom nogle tager en procentdel af indbetalingerne.

Der er ingen grænse for, hvor meget en arbejdsgiver må indbetale på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Firmapension har mange fordele for både virksomhed og medarbejdere. Det er fx et attraktivt medarbejdergode, som er med til at øge arbejdsglæden og tiltrække, motivere og fastholde gode medarbejdere.

Medarbejdere får også mulighed for at spare op til deres pension på mere favorable vilkår, end de typisk vil kunne med en privat pensionsordning. Der er som regel også forsikringer med i pensionsordningen, som er med til at sikre medarbejdere og deres familie økonomisk i tilfælde af sygdom eller en ulykke.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram