Konkurrentanalyse – Sådan analyserer du dine konkurrenter

Du er altid i konkurrence med andre virksomheder, som gerne vil ramme de samme kunder som dig. For at udvikle din virksomhed og gøre dig endnu bedre, bør du derfor kende dine konkurrenter. Vi giver dig her et indblik i, hvordan du lærer mere om dine konkurrenter, så du har endnu bedre forudsætninger for at skabe en førerposition.


Hvad er en konkurrentanalyse?

En konkurrentanalyse er en analyse af dine konkurrenter. Ved at lave en konkurrentanalyse får du indsigt i din virksomheds konkurrenter, hvilket giver dig bedre forudsætninger for at komme med nye tiltag, der er med til at øge din konkurrenceevne. 

De fleste virksomheder analyserer sine konkurrenter ved at tage et kig på branchen udefra. På den måde har du et bedre grundlag for at kunne tage beslutninger, der kan skabe vækst i  din virksomhed. 

Hvis du virkelig vil i dybden med alle de faktorer, som potentielt kan påvirke din virksomhed, kan det være en god idé at lave en omverdensanalyse, fx en PEST-analyse eller en PESTEL-analyse. Her er konkurrenternes aktivitet også en del af analysen.

Hvorfor skal jeg lave en konkurrentanalyse?

Når du laver en konkurrentanalyse og dermed undersøger, hvad dine konkurrenter gør, kan du bruge det til rigtig meget i din egen virksomhed. Du kan bl.a. blive klogere på, hvilke tiltag og strategier du bør foretage, og hvilke du bør holde dig fra. På den måde kan du få din virksomhed til at skille sig ud, så det er dig, kunderne går til i stedet for dine konkurrenter. 

Det kan være en god idé for din virksomhed at lave en konkurrentanalyse, hvis du fx skal lave nye kampagner, prisfastsætte eller lancere nye produkter, og derfor ønsker at blive klogere på markedssituationen, og hvordan andre virksomheder gør. 

Hvis din konkurrent er længere fremme end dig på nogle områder, er det en god idé at finde på tiltag, hvor du kan konkurrere, så din virksomhed forbedrer sig. 

Hvordan laver jeg en konkurrentanalyse? 

Du kan lave en konkurrentanalyse på mange måder. Der findes ingen konkrete skabeloner til konkurrentanalyser, da det er forskelligt, hvordan virksomheder analyserer sine konkurrenter. Der findes også flere modeller og metoder, du kan bruge til at lave en analyse af dine konkurrenter.

Du kan med fordel komme i gang med din konkurrentanalyse ved at følge nedenstående trin:

1. Find dine konkurrenter

Som den første del af konkurrentanalysen bør du identificere dine konkurrenter og finde ud af, hvem de er. Det kan være en god idé at starte med at lave en liste over de største konkurrenter på markedet og se på, hvad de hver især tilbyder. 

Du kan herefter med fordel inddele dine konkurrenter i grupper. Du kan fx inddele konkurrenterne i stærke og svage, hvor de stærke konkurrenter er de virksomheder, der svarer en-til-en til din virksomhed, og de svage er dem, der måske ikke ligner dig så meget. 

Ved at inddele dine konkurrenter i grupper skaber du et overblik over, hvilke konkurrenter du skal fokusere mest på. 

2. Indsaml information om dine konkurrenter

Når du har defineret dine konkurrenter og fået et overblik over, hvilke du skal fokusere mest på, skal du i gang med at undersøge dem nærmere. 

Du kan fx kigge nærmere på de konkurrerende virksomheders:

  • Indtjening
  • Markedsføringsmæssige tiltag
  • Geografiske placeringer 
  • Kundegrupper
  • Produkter

Det kan du bl.a. gøre ved at undersøge virksomhedernes hjemmeside, finde deres årsrapporter eller læse pressemeddelelser.

3. Sammenlign din virksomhed med dine konkurrenter

Når du har indsamlet en masse information om dine konkurrenter, kan du bruge disse oplysninger til at sammenligne med din egen virksomhed. Du bør også se på, hvor du er bedre end din konkurrent, og hvor din konkurrent klarer sig bedre end dig. Det kan du gøre ved hjælp af benchmarking.

Det kan fx være, at din konkurrent har lavere priser end dig, men derimod har sparet på service, som måske er noget, din virksomhed lægger stor vægt på. Den information kan du måske bruge til at undersøge, om der er mulighed for, at din virksomhed kan opretholde service, selvom prisen sættes ned. 

Du kan også fokusere på produktkvalitet, branding, markedsføring eller SEO-konkurrentanalyse, hvor du sammenligner jeres SEO-indsats.  

For at analysere dine konkurrenter kan du med fordel undersøge konkurrenternes styrker og svagheder. Det kan du gøre ved at lave en SWOT-analyse af din egen virksomhed og derefter dine konkurrenter ud fra de informationer, du har indsamlet. 

Herefter kan du sammenligne din virksomhed med dine konkurrenter. 

SWOT-analyse 

Med en SWOT-analyse kan du undersøge, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler dine konkurrenter har. 

Du kan bruge konkurrenternes styrker til at se, hvad det er, der skaber succes for dem, og derefter sammenligne med din egen virksomhed. På den måde kan du blive klogere på, hvordan du kan gøre det endnu bedre på det område, hvor din konkurrent har succes.

Du kan også kigge på dine konkurrenters svagheder og sørge for, at du gør en ekstra indsats for at komme foran på netop dette område.

Muligheder for dine konkurrenter kan måske også betyde muligheder for dig. Derfor er det vigtigt, at du får øje på de muligheder, der er for dig og dine konkurrenter. Så kan du nemlig tilpasse dig og udnytte mulighederne, inden din konkurrent gør det først

På samme måde som med muligheder kan der også være faktorer, der truer din og dine konkurrenters virksomhed. Du skal også være opmærksom på truslerne, så du ikke får fingrene i klemme. 

En anden model, der ofte anvendes til at undersøge markedet og hjælper virksomheder med at vurdere deres konkurrenceposition, er Porters Five Forces

Porters Five Forces

Modellen giver en idé om, hvor attraktiv branchen er, samt hvilken position din virksomhed har i forhold til konkurrenter.  

Du bruger modellen ved at undersøge fem “kræfter”, som påvirker konkurrencen i branchen.

Ved at kigge på de fem kræfter i Porters Five Forces, der har betydning for konkurrencesituationen i branchen, kan du vurdere, hvordan din virksomhed kan positionere sig ift. dine konkurrenter. Det kan hjælpe dig med at lægge en strategi for, hvordan du kan opnå endnu flere fordele ift. dine konkurrenter. Du kan læse mere om de fem kræfter her nedenfor. 

Det kan være svært for nye virksomheder at komme ind på markedet, og det kan have en betydning for konkurrencen. Det kan fx være svært for nye virksomheder at trænge ind, hvis det kræver meget kapital at starte i branchen.

Her kan områder som lovgivning og patenter også være relevante at kigge på, da de har en betydning for, om det er svært at komme ind på markedet.

Der ses også på leverandørernes forhandlingsposition i forhold til, om de kan påvirke priser og kvalitet.

Hvis en leverandør har mange kunder, kan leverandørerne sætte prisen højere, fordi de har flere forskellige kunder at gå til. I sådan en situation vil leverandørernes forhandlingsstyrke være høj, hvilket også er en faktor, der påvirker konkurrencen i branchen.

Hvor stærk købernes forhandlingsposition er i forhold til at påvirke leverandørernes priser, har også en betydning for konkurrencesituationen. Hvis kunderne fx har mange leverandører at gå til, har kunden en større forhandlingsstyrke, fordi de bare kan vælge en anden, hvis prisen er for høj.

Hvis købernes forhandlingsstyrke er svag, har virksomhederne mulighed for at sætte priserne op, fordi kunden ikke har mange andre at gå til.

Kunderne har i nogle tilfælde mulighed for at skifte til alternative produkter (substitutter). Det er afgørende for konkurrencen i branche, om der er andre produkter, der opfylder samme behov, som kunderne i stedet kan gå til.

Til sidst bør du se på den generelle konkurrencesituation i branchen, og hvordan virksomhederne er i rivalisering med hinanden. Du kan fx her se på antallet af konkurrenter, markedsledere, priskonkurrencen, distributionskanaler, evne til innovation og meget andet, der siger noget om den generelle konkurrence.

Både SWOT-analysen og Porters Five Forces er gode modeller til konkurrentanalyser, så du kan sammenligne dig og dine konkurrenter og blive klogere på, hvordan du kan skille dig ud. 

Du kan også lave konkurrentanalyser på andre måder og kigge på andre modeller, alt efter hvad der giver mening og passer til din virksomhed. Det afgørende er, at du får et overblik og et kendskab til de forskellige virksomheder i branchen.  

4. Reager og læg en strategi

Når du kender konkurrencesituationen i din branche og er blevet klogere på dine konkurrenter, kan du sætte dig ned og identificere områder, hvor du kan drage fordele af dine konkurrenters svage sider, og hvordan du kan finde inspiration fra deres stærke sider. 

Ud fra disse områder kan du udvikle en strategi for, hvordan du i din virksomhed kan komme i gang med tiltag, der kan øge din virksomheds konkurrenceevne, så du differentierer dig fra dine konkurrenter. 
Når du har lavet din konkurrentanalyse, skal du altså reagere på de resultater, du har fundet frem til. Det kan måske være, at du er kommet frem til, at du skal forbedre din markedsføringsstrategi, og så kan du med fordel bruge tid på at lægge en optimal markedsføringsplan.

Oftest stillede spørgsmål

En konkurrentanalyse er en analyse af en virksomheds konkurrenter, som du kan bruge til at se på, hvilke områder du kan forbedre dig på for at skille dig og differentiere dig fra dine konkurrenter.

Du kan lave en konkurrentanalyse på mange forskellige måder, og der findes flere forskellige modeller, du kan bruge. Du kan med fordel starte med at identificere dine konkurrenter og sammenligne dem med din virksomhed, og herefter kan du se på, hvor du skiller dig ud.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram