Barsel som selvstændig – Sådan søger og indberetter du barselsdagpenge

Skal du være forælder, og er du selvstændig erhvervsdrivende? Så har du måske også mulighed for at modtage barselsdagpenge. Der er flere regler for, hvornår du kan modtage dagpenge som selvstændig. Nogle selvstændige skal fx betale til de selvstændige barselsfond. I dette blogindlæg beskriver vi reglerne for barsel som selvstændig og giver dig en guide til, hvordan du søger dagpenge i forbindelse med barsel, når du driver egen virksomhed.


Hvornår er du selvstændig? 

Når du skal søge barsel som selvstændig, er det relevant, hvilken virksomhedstype du har, og hvor mange arbejdstimer du har haft.

Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af barselsdagpenge, betragter dig typisk som selvstændig, hvis du:

 • Udfører dit arbejde i eget navn og for egen risiko og regning
 • Er momsregistreret og betaler B-skat
 • Kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Selv betaler for alle materialer, lokaler etc. 
 • Fastlægger dine egne arbejdstider
 • Styrer løn og prisen på dine ydelser/varer
 • Har en skriftlig samarbejdsaftale og flere kunder
 • Udfører dit arbejde fra et kontor eller hjemmefra
 • Har tegnet en erhvervsforsikring
 • Ejer en enkeltmandsvirksomhed eller er medejer af et kommanditselskab eller interessentskab.  

Er du ansat i en virksomhed og får udbetalt løn, som du betaler A-skat af, er du lønmodtager. Når du er lønmodtager, gælder der andre regler end dem, der gennemgås i dette blogindlæg. Du kan læse mere om barsel for lønmodtagere her.

Barsel som selvstændig – se alle regler og krav 

I marts 2022 blev der vedtaget ændringer i barselsloven, som gælder forældre til børn, der er født fra d. 2. august 2022. 

Hvis dit barn er født d. 2. august 2022 eller senere, vil de nye barselsregler betyde, at orloven efter fødslen deles ligeligt mellem forældrene, hvis I bor sammen ved fødslen af barnet. Hver forælder får 24 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter fødslen. 

Er dit barn født før d. 2. august 2022?

Er dit barn født før d. 2. august, gælder der andre regler. Vi har skrevet et blogindlæg om, hvordan du i din situation søger om barselsdagpenge. Det kan du læse meget mere om lige her

Overdragelse af orlov

Hvis forældrene er lønmodtagere, er 11 af ugerne efter fødslen øremærket til hver, og de kan ikke overdrages. De resterende 13 uger kan overdrages. 

Disse regler gælder ikke selvstændige, da de fleste af ugerne kan overdrages, når du er selvstændig. 

Hvis du er selvstændig, er det altså muligt at overdrage op til 22 af ugerne til den anden forælder. Der er følgende muligheder for barnets mor og far: 

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov kan i nogle tilfældes overdrages
 • 14 ugers orlov kan overdrages.

Orlov til far, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen kan ikke overdrages
 • 22 ugers orlov kan overdrages.

Forældrene skal som udgangspunkt hver især gå på orlov, inden barnet fylder 1 år, men der er nogle muligheder for at forlænge eller udskyde noget af orloven, frem til barnet er 9 år. 

Forlæng eller udskyd orloven

Hvis du som selvstændig ønsker at forlænge orloven, er det muligt at genoptage arbejdet delvist, før hele orloven er overholdt. På den måde strækkes orloven ved at arbejde færre timer eller holde enkelte fridage i løbet af en uge. 

Når du er selvstændig, kan du holde orlov på fuld tid, 75% eller halv tid. Hvis du ikke holder orlov på fuld tid, beregnes din barsel i forhold til det antal arbejdstimer, du oplyser til Udbetaling Danmark. 

Hvis du fx oplyser, at du normalt arbejder 40 timer om ugen, må du arbejde op til 20 timer om ugen, hvis du holder orlov på halv tid. Så kan du drive din virksomhed, samtidig med at du modtager barselsdagpenge. 

Forlængelse af orlov for mor

Du må som mor til barnet ikke arbejde de første to uger efter fødslen. Hvis det ikke overholdes, kan du ikke få barselsdagpenge. Fra den tredje uge kan du igen arbejde på nedsat tid. 

Forlængelse af orlov for far

Barnets far kan forlænge orloven ved at arbejde på nedsat tid. Det er muligt at arbejde på nedsat tid under hele orloven – også under de to ugers orlov ved fødslen af barnet. 

Forlæng din orlov ved at informere Udbetaling Danmark om, at du genoptager dit arbejde. Det kan du gøre på Borger.dk

Hvornår skal jeg betale til Barsel.dk?

Alle selvstændig erhvervsdrivende med et resultat i virksomheden på over 244.140 kr. skal betale til barselsfonden, Barsel.dk, uanset om de skal på barselsorlov eller ej. 

Du kan på nedenstående grafik se, om du skal betale Barsel.dk. 

Barsel.dk finansieres ved hjælp af bidragene, så selvstændige, der opfylder de øvrige krav til barsel, kan modtage barselsdagpenge. 

Barsel.dk vurderer hvert år ud fra din årsopgørelse, om du skal betale til barselsfonden. Hvis du skal betale, får du en opkrævning senest i oktober, når de har modtaget årsopgørelsen fra Skattestyrelsen

I 2024 er bidragssatsen for indbetaling til Barsel.dk 1.350 kr. om året.

Barselsdagpenge for selvstændige

Inden du kan søge om barselsdagpenge, skal du undersøge, om du opfylder betingelserne for barselsdagpenge for selvstændige. Der er krav om, at du opfylder følgende, for at du kan modtage barselsdagpenge som selvstændig: 

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov
 • Der er overskud i din virksomhed 
 • Du skal dagligt tilbringe tid med dit barn under din barsel

Hvis du opfylder ovenstående krav, kan du få udbetalt barselsdagpenge. Det beløb, du kan få udbetalt, beregnes ud fra følgende:

 • Virksomhedens overskud
 • Eventuel indtægt, der er overført til den medarbejdende ægtefælle
 • Syge- og barselsdagpenge
 • Kompensation fra Barsel.dk, som du automatisk søger, når du søger om barselsdagpenge

Der er dog grænser for, hvor meget du kan få udbetalt i barselsdagpenge. I 2024 kan du højst få 4.695 kr. om ugen før skat i barselsdagpenge.

Barselsdagpenge udbetales den sidste torsdag i måneden til din NemKonto.

Sådan søger du barselsdagpenge som selvstændig

Du skal indberette din orlov i NemRefusion med dit CVR-nr. for at søge barselsdagpenge som selvstændig. 

Indberetning af indkomst under barsel som selvstændig

Du søger om barselsdagpenge på Virk.dk. Du skal søge senest otte uger efter, at barnet er født. 

 1. Klik på “Start selvbetjening”
 1. Log ind med NemID/MitID
 1. Vælg “Log på som ledelsesrepræsentant” 
 1. Klik på “Selvstændig” 
 1. Klik på “Ny indberetning”
 1. Vælg “Barsel/Sorgorlov”
 1. Anmeld barslen ved at udfylde de tomme felter, og klik derefter “Gem og fortsæt”

Herefter skal du underskrive ansøgningen med NemID eller MitID.

Nu har du ansøgt om barselsdagpenge for selvstændige og skal vente på, at Udbetaling Danmark behandler din sag inden for 12 hverdage. 

Frister for ansøgning

For at du kan få barselsdagpenge, skal du søge senest otte uger efter fødslen. Hvis du starter barselsorlov efter fødslen, skal du søge senest otte uger efter den første barselsdag.

Der er nogle tilfælde, hvor du kan få dispensation for fristen for ansøgning. Det kan være i tilfælde, hvor der har været særlige forhold, der har været årsag til, at du har søgt efter fristen. 

Særlige forhold kan fx være driftsforstyrrelser eller hospitalsophold. Det er dog et krav, at der sendes dokumentation for det, der har været årsag til overskridelsen af ansøgningsfristen.

Din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark, som har 12 hverdage til at behandle sagen fra den dag, ansøgningen om barselsdagpenge for selvstændige modtages. 

Forsikring ved barsel som selvstændig

Du kan som selvstændig tegne en sygedagpengeforsikring for selvstændig erhvervsdrivende hos Udbetaling Danmark, hvor du er sikret sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode. 

Derudover stiller forsikringen dig også væsentligt bedre i forbindelse med barsel og barselsdagpenge for selvstændige.

Har du en sygedagpengeforsikring, og skal på barsel, er du sikret mindst to tredjedele af den maksimale dagpengesats i hele din barselsperiode, uanset hvor meget overskud du har i din virksomhed. Det kræver dog, at du opfylder de øvrige betingelser for barselsdagpenge for selvstændige, som vi nævnte tidligere. 

Derudover er det vigtigt at understrege, at du med underskud i virksomheden ikke kan få barselsdagpenge uden at have en sygedagpengeforsikring. 

Du kan tilmelde dig sygedagpengeforsikringen hos Udbetaling Danmark på Virk.dk.

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab

Kan jeg få supplerende dagpenge som selvstændig?

Hvis det skulle ske, at du kommer ud for, at du er nødt til at lukke din virksomhed og står uden indkomst, har du mulighed for at modtage supplerende dagpenge

For at kunne modtage dagpenge som selvstændig skal du som minimum have drevet din virksomhed i 52 uger inden for de sidste tre år. Derudover skal du leve op til et indkomstkrav eller beskæftigelseskrav.

Du kan læse mere om reglerne for dagpenge i vores blogindlæg om dagpenge for selvstændige

Hvis du er ledig, og skal på barsel, kan du få barselsdagpenge, der svarer til den dagpengesats, du ellers var berettiget til.

Du skal være tilmeldt jobcentret, hvis du er ledig før eller efter din barsel for at kunne modtage dagpenge. 

Oftest stillede spørgsmål

Du kan modtage dagpenge som selvstændig, hvis du er nødt til at lukke eller sælge din virksomhed og derfor står uden indkomst. 

Du skal opfylde en række krav for at kunne få dagpenge som selvstændig. Du skal være ledig og tilmelde dig jobcentret. Derudover skal du have været medlem af en a-kasse i mere end ét år, før du kan modtage dagpenge som selvstændig.

Du kan godt modtage dagpenge, hvis din ægtefælle er selvstændig. Hvis I driver virksomhed sammen, og du træder ud af virksomheden, og din ægtefælle fører virksomheden videre, kan du overdrage ejerandele til din ægtefælle. I denne situation kan du få dagpenge.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

4 kommentarer

 1. Hvis man vælger at arbejde 25% og få udbetalt 75% af barslen, bliver det samlede beløb/antal uger strukket så det i sidste ende bliver det samme, eller får man det mindre udbetalt/fri i sidste ende?

  1. Hej Sebastian

   Det kan vi desværre ikke svare på. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte barsel.dk på telefon: 70 10 16 11.

   De bedste hilsner

   Huda – Dinero Support

 2. Hej, Som selvstændig arbejder jeg i 5 år. Jeg har termin i september. Hvis jeg bliver syg pga gravidet og får sygedapenge dvs fra juni eler juli, mister jeg ret til barselpenge? ( • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov) På forhånd tak

  1. Hej Lina

   Jeg kender ikke de helt konkrete regler herom, hvis du har været syg inden din barsel og derfor vil jeg anbefale du kontakter Barselsdagpenge kundeservice hos Virk.

   Du kan finde deres kontaktoplysninger nederst på siden her: https://virk.dk/myndigheder/stat/Udbetaling_Danmark/selvbetjening/Barseldagpenge_til_selvstaendige/

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram