Køb af ejendom i selskab – til virksomhedsbrug og udlejning

Går du med planer om køb af ejendom i selskab til virksomhedsbrug eller udlejning? Så er det værd at overveje, hvilken slags selskab der er bedst til dine ønsker. Der er forskel på, om du fx vælger et anparts- eller kommanditselskab. Vi hjælper dig med at vælge.


Det er særligt beskatning og hæftelse, som er afgørende for, hvilken selskabsform der er den optimale for dig. Der er nemlig fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, som du kan læse meget mere om i dette blogindlæg. 

Køb af ejendom i selskab – hvilken selskabsform er mest optimal?

Når du har besluttet at investere i fast ejendom, er der særligt én ting, du skal sikre dig. Din investering skal struktureres, så den understøtter dine ønsker til hæftelse og beskatning – og planer for ejendommen. Der vil være forskellige skattemæssige fordele, ulemper og konsekvenser ved både køb af ejendom i selskab og med privat ejerskab.

Det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte situation, hvordan køb af ejendom i selskab eller privat bedst kan betale sig. Det kan være en fordel at tage en advokat med på råd, inden du beslutter dig. 

Når du køber en erhvervsejendom, vil sælger typisk fraskrive sig ethvert fysisk mangelansvar. Sælgere af erhvervsejendomme kan nemlig ikke holdes ansvarsfri ved at benytte tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring, som du normalvis kan, når du sælger din private bolig.

Du bør altid få lavet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen – og eventuelt få et nedslag på grund af fejl og mangler. Erhvervsejendomme dækker over:

 • Andelsboligejendomme
 • Beboelsesejendomme med mindst fire lejligheder
 • Forretninger
 • Fabrikker
 • Lagerejendomme
 • Landbrug
 • Skovbrug
 • Ubebyggede grunde

Husk en erhvervslejekontrakt, hvis der er tale om et erhvervslejemål.

Nedenfor kan du se nogle af fordelene ved at købe privat og gennem et selskab. Du kan også læse mere om, hvilken selskabsform der passer til dine ønsker i forbindelse med køb af ejendom i selskab – vi hjælper gerne med oprettelse af selskabet.

Fordele og ulemper ved køb af ejendom i selskab og som privat

En af de store fordele ved at investere i fast ejendom som privat er, at eventuelle afskrivninger kan modregnes i din skattepligtige indkomst. 

Der er dog også den ulempe, at afkast – fx avance ved videresalg og husleje – som hovedregel beskattes som kapitalindkomst. Du hæfter også fuldt ud for tab og underskud, ligesom du kan have begrænset fradragsret for renteudgifter. 

Køb af ejendom i selskab har flere fordele – blandt andet: 

 • Begrænset hæftelse
 • Lav selskabsskat

Du skal dog være opmærksom på, at det kan medføre en merbeskatning ved at købe fast ejendom i et selskab, da der også skal betales skat ved udbytte fra selskabet – som altså kommer oveni selskabsskatten. Vi anbefaler, at du får vejledning af en revisor i forhold til beskatning og andet, så der altid er styr på reglerne. Find revisor her.

Du skal som udgangspunkt betale moms ved køb af ejendom, når der er tale om en byggegrund eller nyopført fast ejendom. Der kan dog gælde særlige regler for køb af ejendom i selskab, hvor ejendommen er “i drift” – fx hvis sælger har haft planer om et ejendomsprojekt med boligudlejning. 

Regler for udlejning af bolig

Hvilken selskabsform er bedst?

Den bedste selskabsform afhænger i høj grad af, hvilken beskatning du ønsker. Ønsker du fx at have et personligt ejerskab, samtidig med du opnår de skattemæssige fordele ved at drive virksomhed i selskabsform? Eller ønsker du fx at blive beskattes på personniveau, men med begrænset hæftelse

 1. Personligt ejerskab med skattemæssige fordele – anpartsselskab eller aktieselskab
 2. Beskatning på personniveau og begrænset hæftelse – kommanditselskab eller partnerselskab

Når du driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen med et personligt ejerskab, opnår du de fordele, som er forbundet med at drive virksomhed i selskabsform. Selskabsskatten gør det også muligt at spare op i virksomheden (til fx nye ejendomme), samtidig med at opsparingen giver mulighed for at trække selskabets renteudgifter fra i den personlige indkomst.

Hvis du er tæt på topskattegrænsen, er en anden fordel ved kapitalselskaber, at du kan få en del af overskuddet som aktieudbytte, hvor beskatningen er en del lavere end topskat.

Kommandit- og partnerselskaber betegnes som selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at hæftelsen typisk kun er begrænset til formuen i selskabet. Skattemæssigt er det også ejeren – i stedet for selskabet – som beskattes af indtægter og udgifter samt gevinster og tab. 

Vær opmærksom på, at banker ofte vil kræve en selvskyldnerkaution, hvis du fx skal låne penge til køb af ejendom i selskab, hvor du ikke hæfter personligt. Det betyder, at du alligevel hæfter personligt, hvis selskabet ikke kan betale sine kreditorer. 

Husk at være opmærksom på fremtidige behov og tilladelser

Det vil altid være en konkret vurdering, hvilken mulighed der er bedst for dig i forbindelse med køb af ejendom i selskab. Det gælder både ved opstart samt i takt med at virksomheden udvikler sig. Det er værd at tænke over før selskabsstiftelse – men der er også mulighed for omstrukturering senere hen.

Er der tale om en landbrugsejendom, kan køb af ejendom i selskab kræve en særlig tilladelse. For anparts- og aktieselskaber kræves det typisk kun, at bopælspligten overholdes. Mange landbrug drives i et interessentskab, som skal have tilladelse fra Landbrugsstyrelsen til at købe ejendommen og bruge den til jordbrugsmæssigt formål.

Køb og salg af selskaber med ejendomme

Når du sælger og køber ejendomme i et selskab, kan det være en fordel at have et (datter)selskab til hver ejendom – med et holdingselskab som moderselskab. Der skal fx ikke betales tinglysningsafgift, hvis det er selskabet (hvor ejendommen er i), der sælges. I stedet skal ejerbogen blot opdateres, så køber står som ejer.

Skatten i selskabet udløses først, når ejendommen sælges. Det betyder, at den udskudte skat følger med – hvilket ofte betyder et nedslag i prisen. Der er ikke beskatning af ejendomsavance eller eventuelle afskrivninger, som der normalvis er ved en ejendomsoverdragelse. 

Du skal dog være opmærksom på, at alle virksomhedens kreditorer og eventuelle krav følger med, når du køber en ejendom på denne måde. Det stiller derfor større krav til dig som køber, ligesom det også kan være en fordel med flere garantier fra sælger. 

Salg og køb af ejendom i selskab til hovedaktionær

Hvis du køber eller sælger ejendomme til/fra dit eget selskab, er der meget strenge regler. Det skyldes, at parterne er interesseforbundne – kan have interesse i at sælge til en højere eller lavere pris, end en tredjepart er villig til at betale for ejendommen. 

De restriktive regler gælder kun i situationer, hvor hovedaktionæren har bestemmende indflydelse i selskabet, som ejendommen overdrages fra. Det er tilfældet, når personen har ejerskab eller råderet over mere end 50% af stemmerettighederne eller aktiekapitalen

Skattestyrelsen kan omgøre et køb af ejendom i selskab, hvis de vurderer, at ejendommen ikke er solgt til markedsværdi. En omgørelse kan enten være en tilbagebetaling af det manglende beløb eller et tilbagesalg af selve ejendommen. En vurdering fra en ejendomsmægler kan typisk bruges til at fastsætte markedsværdien, men Skattestyrelsen kan se bort fra denne. 

Skattestyrelsen har lavet en juridisk vejledning for overdragelse af fast ejendom mellem hovedaktionær og selskab.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er fordele og ulemper ved køb af ejendom i selskab og som privat?

Der er forskellige fordele og ulemper ved køb af ejendom i selskab samt som privat. Den største forskel er, hvordan du hæfter og beskatningen. Nogle har skattemæssige fordele, mens andre har begrænset hæftelse.

Køb af ejendom i selskab – hvilken selskabsform er bedst?

Skal du vælge et anparts- eller aktieselskab, eller er et kommandit- eller partnerselskab den rigtige løsning for dig? Det kommer helt an på, hvordan du gerne vil hæfte for eventuel gæld samt beskatning. Der er forskellige fordele ved personligt ejede selskaber, ligesom der er fordele ved selskaber, som ikke er personligt ejede.

Er der fordele ved at købe selskaber med ejendommen i stedet for selve ejendommen?

Der kan være penge at spare – både for køber og sælger – ved at købe et selskab, som ejer den ønskede ejendom, i stedet for selve ejendommen. Der er dog også nogle potentielle faldgruber ved denne løsning, du skal være opmærksom på.

Gælder der regler for salg og køb af ejendom til en selv om hovedaktionær?

Der gælder strenge regler, når du sælger eller køber en ejendom fra/til et selskab, hvor du er hovedaktionær. Der er flere betingelser, som skal være opfyldt – ellers kan Skattestyrelsen omgøre salget/købet.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

23 kommentarer

 1. Hej Dinero Hvis man leje en beboelsesbolig af en udlejningsfirma eller privat, kan man så fremleje lejemålet til tredje part? Hvilken regler gælder her eller hvor kan man finde info om dette?

 2. Hej Dinero 🙂 Skal man have fat i en advokat eller en revisor hvis man gerne vil finde ud af om det er bedst at købe en ejerlejlighed til udlejning som privat eller ApS ?

  1. Hej Sean

   Ja, ønsker du at udforske dine muligheder alt efter om du køber en lejlighed privat eller igennem firma til udlejning, så vil vi anbefale du kontakter enten en advokat eller revisor, da de vil kunne give mere fyldsgørende vejledning indenfor dette.

   Hav en rigtig dejlig dag!

   De bedste hilsner, Theresa – Dinero support

 3. Hej. Jeg ejer en lejlighed, som jeg tidligere har boet i, men nu udlejer. Jeg bor i er område med de her berømte frikøbsklausuler/hjemfaldspligt, som i mit tilfælde er 35 år ude i fremtiden. Da jeg har en forventning om at priserne vil blive berørt fra om 5 år, overvejer jeg at lave et aps, købe lejligheden af mig selv, trække værdistigningen ud til mig selv og så håndtere de usikkerheder der er forbundet med hjemfaldspligten i aps’en. Lyder det som en god eller dårlig idé?

  1. Hej Lars

   Som min kollega Lasse også nævner, så er dette alt for indviklet og komplekst i forhold til det vi kan vejlede i, og stå inde for. Derfor vil jeg anbefale, at du henvender dig til en revisor/ skat, der er eksperterne på disse områder, og om du eventuelt vil få nogle fordele af dette.

   Overordnet set vejleder vi ikke i køb og salg af fast ejendom, hvilket dit spørgsmål hører under. Årsagen til det er, at der er mange forhold og krav der skal tages stilling til, hvilket kan gøre bogføringen meget indviklet.

   Håber ovenstående giver mening 🙏

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner Jonas – Dinero support

 4. Hvis man starter et ApS mhp at udleje ejendomme, er en ejendom der købes så en udgift eller et anlægsaktiv eller noget helt 3.? Det jeg fisker efter er, om man kan putte købspris (eller dele her af) ind under “udgifter” i regnskabet? Det virker ufatteligt svært at vækste inden for branchen, hvis man ikke kan, da fortjenesten på udlejning er relativt lav pga boligreguleringslovens bestemmelser inden for prissætning af lejen, samt at der jo skal betales selskabsskat af det her relativt lille beløb? Ser meget frem til jeres svar 🙏

  1. Hej Anders

   Der er tale om et aktiv, der skal afskrives over en lang årerække. Så vidt jeg husker afskriver man vist ejendomme over 20-30 år, men hæng mig ikke helt op på det.

   Jeg vil altid anbefale du lige tager en revisor med på råd, der har erfaring med boligkøb og udlejning heraf, da de kender det indgående og kan give dit nogle konkret svar.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 5. Hej Peter

  Det kommer helt an på, hvordan du gerne vil hæfte for eventuel gæld samt beskatning. Der er forskellige fordele og ulemper ved selskabsformerne.

  Jeg vil nok anbefale at du konsulterer med en revisor.

 6. Hej Lasse Jeg har to huse som jeg gerne vil ligge over i et nystartet selskab Hvad er det bedste ? Venligst Peter H

 7. Hej Lasse, vil det give logik at købe et hus via et selskab, hvis man arbejder som dansker under paragraf 48E, hvor man ikke har mulighed for fradrag ?

  1. Hej Erik

   Det tør jeg ikke give dig et helt konkret svar på, jeg er ikke lige bekendt med den pågældende paragraf og vil derfor anbefale du kontakter en revisor, der kan give dig noget helt konkret vejledning på området.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 8. er der nogle særlige regler jeg skal være opmærksom på ved ved

  Køb>renover>salg af lejligheder, huse eller ejendomme ? jeg vil købe, renovere g sælge gennem mit ApS 🙂

  1. Hej Martin

   Ja, der er flere særlige regler omkring køb, salg og renovering af ejendom. F.eks. skal grunde typisk ikke afskrives, men kun selve ejendommen.

   Renoveringer kan give værdiforøgelser af din ejendomme, som også skal indregnes og afskrives sammen med ejendommen.

   Så der findes en del særlige regler, ved ejendomme og vil altid anbefale du har en revisor med på sidelinjen, som er bekendt med disse regler og kan vejlede dig helt konkret.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 9. Kan man gennem jeres portal søge en jurist der kan løse familieovertagelsen af en ejendom på den smarteste måde i forhold til SKATs mange regler?

  1. Hej Lasse

   Det kan vi desværre ikke hjælpe med.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 10. Hej Jeg har to udlejet hus som jeg ejer private, nu jeg vil genre åben et selsskab. Kan min selsskab køb denne hus?

  1. Hej Amandeep

   Det er selvfølgelig muligt, at dit selskab på den ene eller anden måder kan overtage disse to huse, men hvordan det gøres smartes helt skatteteknisk og hvad der evt. er forbundet af omkosninger eller skatter, kan jeg dog ikke give dig et klart svar på.

   Jeg vil klart anbefale at du taler med en revisor, som kender til dette område og kan give dig de helt rigtige råd omkring det skatteteknisk.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 11. Hvis man i et aps køber en ejendom (et parcelhus) til udlejning og senere sælger med tab, hvordan er det så med tabet? I aps´et er der andre indtægter, kan tabet modregnes i disse?

  1. Hej René

   Normalt vil tab i forbindelse med salg af aktiver kunne modregnes i din resultat, så mit umiddelbare svar ville være ja.

   Jeg skal dog ikke kunne udelukkede om der evt. findes nogle særlige regler i forbindelse med ejendomme, som vi ikke er bekendt med i Dinero.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 12. Hej.

  Jeg går netop med overvejelser om jeg skal købe en lejlighed privat eller gennem min virksomhed.

  Vil I kontakte mig angående dette?

  1. Hej Johannes

   Du skal være velkommen til at kontakte os i vores support via chat eller mail, da det er noget mere komplekst.

   Dog vil jeg gerne lige pointere vi ikke konkret kan rådgive dig i, hvad der er den bedste løsning skattemæssigt og her bør du have fat i en revisor/rådgiver, som kan vejlede dig helt konkret.

   De bedste hilsner – Lasse, Dinero Support

 13. Hej James

  Vi er kede af hvis du ikke har kunne bruge det til noget. Vi udstiller løbende forskellige informationer omkring mange forskellige emner. Måske næste emne vi skriver om, er mere noget for dig 🙂

  Rigtig god dag De bedste hilsner Frederik Nielsen

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram