Foreninger og moms – momsregler for foreninger

Foreninger er som udgangspunkt ikke momspligtige. Alligevel kan flere ting resultere i, at foreningen skal momsregistreres. Dem får vi styr på i dette indlæg.


Dinero for foreninger

Moms for foreninger

I Danmark er momssatsen på 25%. Moms bliver lagt oveni en vares pris, inden den bliver solgt. Der er dog også en række undtagelser. Fx er sundhedsfaglige og kunstneriske virksomheder momsfritagede – og i visse tilfælde kan foreninger også være det.

Som udgangspunkt skal en forening momsregistreres, hvis den forventer en omsætning på over 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder. Præcis ligesom en almindelige virksomhed.

Omsætningen på de 50.000 kroner gælder kun momspligtige ydelser. Det vil sige, at omsætning fra kontingent ikke tæller med – mens omsætning fra salg af kaffe tæller med.

Men hvad så, hvis foreningen forventer at omsætningen overstiger de 50.000? Som udgangspunkt skal foreningen nu lade sig momsregistrere. Se alle regler og krav.

Der er dog nogle undtagelser, som gør at foreningen kan forblive momsfritaget. Det gælder fx, hvis foreningen er velgørende eller almennyttig. Det kan du læse mere om længere nede.

Moms på kontingent i foreninger

En række af de indtægter, man oftest ser i foreninger, er ikke momspligtige. Det gælder blandt andet:

 • Tilskud fra det offentlige
 • Tilskud fra fonde
 • Tilskud fra private virksomheder
 • Kontingenter
 • Gaver

Andre lignende indtægter vil i visse tilfælde godt kunne betragtes som momsfritagede, så længe de minder om de førnævnte indtægtskilder.

Moms for frivillige foreninger

En frivillig forening kan have flere formål. Frivillige foreninger oprettes af enhver, og bruges typisk af idrætsforeninger, ejerforeninger og lignende.

En frivillig forening er ret begrænset i forhold til skattemæssige muligheder. En frivillig forening kan hverken:

En frivillig forening er heller ikke forpligtet til at have CVR-nummer. Det kan dog godt blive en nødvendighed.

Ønsker foreningen fx at søge tilskud fra kommunen, legater, og lignende, kan foreningen modtage et tilsagn om tilskud, hvilket i bund og grund betyder, at foreningen skal CVR-registreres og have en NemKonto.

Frivillige foreninger kan dog kun nå en omsætning på 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder, før foreningen skal skifte driftsform til en almindelig forening. En almindelig forening er stadig en ikke-erhvervsdrivende forening, men vil i dette tilfælde skulle momsregistreres.

Beslutningen om at skifte driftsform til en almindelig forening, skal besluttes på en generalforsamling og dokumenteres i referatet. Vær opmærksom på, at vedtægterne i foreningen skal ændres, så det passer til den nye driftsform. 

Det vil sige, at navnet på foreningen, samt eventuelle vedtægtsændringer, som foreningen måtte lave, bliver ændret direkte i vedtægterne i forbindelse med driftsformsændringen.

Moms for velgørende eller almennyttige foreninger

En velgørende eller almennyttig forening kan vælge at være momsfritaget – også selvom omsætningen forventes at overstige 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder.

For velgørende eller almennyttige foreninger gælder momsfritagelsen også salg af varer og ydelser, som ellers er momspligtige, så længe foreningen ikke leverer dem af forretningsmæssige karakter.

Salg af forretningsmæssig karakter vil fx være salg fra et fast salgssted (kiosk, cafeteria, webshop etc.). Det vil ofte afhængig af en konkret vurdering, hvor man også vil kigge på salgsstedets indretning, åbningstid, kundekreds m.m.

Det betyder dog ikke, at foreningen ikke må eller kan blive momsregistreret. Det kan foreningen til hver en tid ansøge om. Velgørende og almennyttige foreninger skal ikke søge om momsfritagelse, såfremt foreningen ønsker at forblive fritaget.

Der stilles en række krav til velgørende foreninger:

 • Foreningen skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter
 • Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål – fx salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter samt salg af merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere
 • Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget – I behøver ikke at give overskuddet videre til andre
 • Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning – det vil sige, at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder.

Moms for andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger er ikke pålagt moms. Det skyldes, at boligindskud og boligafgift går under betegnelsen “udlejning af fast ejendom”, som ikke er en en momspligtig ydelse.

En andelsboligforening kan dog vælge frivilligt at blive momsregistreret. Det kan fx være en fordel, hvis foreningen har en stor andel erhvervslokaler, og tilsvarende har udgifter til materialeindkøb, håndværkerregninger, administrative omkostninger og lignende.

Muligheden for momsregistrering gør det muligt for andelsboligforeninger at spare mange penge, men vil normalvis føre til øgede administrative omkostninger, da det hele skal bogføres korrekt.

Lader en andelsboligforening sig momsregistrere, skal man være opmærksom på at nogle omkostninger kan medregnes, med tilbagevirkende kraft. Det kan blive fx blive relevant hvis foreningen har haft et tagskifte, varmecentralskifte eller lignende, som skete for 10 år siden.

Oftest stillede spørgsmål

Foreninger er ikke momspligtige, før de forventer en omsætning på 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder.

Der er dog flere undtagelser, som kan gøre en forening momsfritaget – selv efter den forventede omsætning rammer 50.000 kroner.

En forening skal betale moms, hvis den er momsregistreret. De fleste foreninger kan blive momsregistreret – og i visse tilfælde er der intet valg.

Kun foreninger, som er momsregistrerede, kan trække moms fra.

Nogle foreninger skal være momsregistrerede. Det kan du læse mere om i dette blogindlæg.

Andelsboligforeninger er ikke momspligtige. I visse scenarier kan det dog godt betale sig at blive momsregistreret som andelsboligforening.

Mikkel Lisse Vastila
Mikkel Vastila
Mikkel er content creator hos Dinero. Han laver video, lyd og tekst om dansk iværksætteri og regnskab. Du vil både støde på ham på bloggen og vores YouTube-kanal.

Skriv en kommentar

11 kommentarer

 1. En kunstforening har indtægter fra salg af udstillingskataloger, entré i forbindelse med udstillingen, betaling fra deltagere i croquistegning, betaling pr. værk, der udstilles, medlemskontingenter. Desuden lægger foreningen penge ud til betaling for medlemmernes fællesspisning (ingen fortjeneste). Foreningens samlede omsætning er over 50.000kr./år – også uden kontingentindtægterne. Hvilke af foreningens indtægter er momspligtige?

  På forhånd tak for svaret.

  1. Hej Jens

   Det kan være lidt svært at give dig et konkret svar her, da der flere elementer i spil.

   Når der skal vurderes, hvad der er momspligtigt og hvad der evt. ikke er momspligtigt, så kan det være helt individuelt fra den ene ydelse til den anden ydelse.

   I forhold til hvilke af dine ydelser/produkter der her er momspligtige, så ville jeg nok få en konkret vurdering i samarbejde med en revisor eller kontakte SKAT, der kan give dig et mere præcist svar.

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

 2. Hvis en forening har til formål at yde økonomisk støtte til fattige familier og projekter, der skal reetablere naturen i et givent område, vil de så være omfattet af momsfritagelserne? Hvis vi antager at de modtager et årligt kontingent fra medlemmer, hvoraf noget af beløbet går til de to formål og resten går til administration og til at arrangere forskellige events, hvor overskuddet vil gå til de to formål også.

  1. Hej YS

   En velgørende forening, kan forblive momsfritaget selvom de forventer at overstige 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder. Hvis du er i tvivl om hvordan jeres forening bliver omfattet af reglerne, vil vi anbefale at kontakte SKAT.

   Rigtig god dag

   De bedste hilsner Rasmus – Dinero Support

  1. Hej AliceGram

   Alle løn eller honorar udbetalinger skal registreres hos SKAT. Det vil sige at når du ansætter en medarbejder og udbetaler løn til medarbejderen, skal du registere udbetalingen hos SKAT. Derfor må du ikke udbetale noget sort.

   De bedste hilsner

   Melina – Dinero Support

 3. Hej. Skal en momsregistreret forening, opkræve moms på et sponsorat og herefter betale momsen til SKAT? Altså hvis der er indgået aftale om en betaling på 40.000 inkl. moms, skal foreningen så betale de 8000 ind til SKAT?

 4. Hej Søren

  En forening kan i nogle tilfælde anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, selv om foreningen har erhvervsmæssig indkomst. Det er en betingelse, at den erhvervsmæssige indkomst er tæt forbundet med det almennyttige formål, og at indkomsten anvendes eller hensættes til foreningens almennyttige formål.

  Der stilles en række krav til velgørende eller almennyttige foreninger – I dit tilfælde vil jeg anbefale at du kontakter SKAT og får din situation vurderet.

 5. Er en borgerforening i en landsby betragtet som almennyttig? Vi har flere små arrangementer for vores landsby uden den store omsætning, men også et større, hvor omsætningen er over 100.000. Evt. overskud forbliver i foreningen og udloddes ikke.

 6. Hvis en almennyttig forening køber f.eks. En hjemmeside, skal den så betale moms ud over grundprisen for hjemmesiden?

  1. Hej Johannes

   I skal betale moms af det i køber, hvis sælger er momsregistret og dermed har pligt til at opkræve moms. Så det har intet at sige om i er fritaget for moms, men det handler udelukkende om sælger er momsregistreret og dermed er forpligtet til at opkræve moms.

   Denne moms kan i dog ikke få momsfradrag for, men i kan derimod trække hele udgiften inkl. momsen fra i jeres regnskab.

   Håber det giver mening 🙂

   De bedste hilsner, Lasse – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram