Forening – få styr på alle regler og krav til de fem typer foreninger

Er der et område, du gerne vil være med til at fremme eller arbejde for nogle interesser? Så har du måske overvejet at oprette en forening. Der findes fem forskellige typer foreninger, og det kan være svært at finde rundt i, hvilke regler og krav der gælder. Vi giver dig derfor et overblik over regler og krav til de fem typer af foreninger.


Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, der er sammen om at forfølge et formål eller nogle interesser. Foreninger er selvstændige juridiske enheder, hvilket bl.a. betyder, at foreninger har en række bestemte rettigheder og forpligtelser.

Det står i Grundloven, at vi har foreningsfrihed i Danmark. Det betyder, at alle har ret til at stifte en forening, hvor aktiviteterne og formålene er lovlige. 

I Danmark har vi flere tusinde foreninger med rigtig mange forskellige formål. Det er fx idrætsforeninger, hvor formålet kan være at fremme idrætslivet og fysisk aktivitet for foreningens medlemmer. Det kan også være uddannelsesforeninger, hvor der er fokus på udvikling og uddannelse.

Det centrale for alle typer af foreninger er, at stifterne har en eller anden fælles interesse i at samarbejde om at opfylde et formål. 

Regnskabsprogram til foreninger

Du kan med fordel bruge et regnskabsprogram til din forening. Med Dinero får du fx hjælp til at bogføre alle køb, og du kan opkræve kontingentbetalinger helt automatisk.
Prøv Dinero til foreninger.

Fordele ved at lave en forening

Der er flere fordele ved at lave en forening. Hvis du har en interesse eller et område, du virkelig brænder for, kan du med en forening samle andre, der har samme interesse. Det kan også være, du har en hobby, du gerne vil dyrke sammen med andre, og så kan I med fordel overveje at stifte en forening.

Nogle af fordelene ved at lave en forening er, at:

 • Du indgår i et fællesskab med andre, der har samme interesser som dig selv
 • Flere personer ofte har større indflydelse på beslutninger
 • Du kan være med at kæmpe for et område, der betyder noget for dig

Der er forskellige fordele ved forskellige typer af foreninger, da det ofte afhænger af foreningens formål og størrelse.  

Fem typer af foreninger

I Danmark inddeler man foreninger i fem forskellige typer. De fem typer af foreninger har nogle overordnede områder til fælles, men de adskiller sig alligevel en del fra hinanden.
De fem typer af foreninger er: 

 1. Almindelige foreninger
 2. Frivillige foreninger
 3. Foreninger med begrænset ansvar
 4. Andelsboligforeninger
 5. Særlige foreninger

Du kan her læse mere om de fem forskellige typer af foreninger, og hvilke regler der gælder for dem i de følgende afsnit.

Almindelige foreninger – ikke-erhvervsdrivende foreninger

En almindelig forening kaldes også en ikke-erhvervsdrivende forening. Det betyder, at foreningens formål ikke må være med henblik på at tjene penge.   

Det kan fx være non-profitorganisationer, idrætsforeninger, kulturforeninger og andre foreninger med et almennyttigt formål.

Medlemmer af foreningen betaler et kontingent, som skal være med til at skabe overskud til foreningen. Overskuddet skal så bruges til at fremme formålene i foreningen. 

Frivillige foreninger – medlemmerne skal være frivillige

Frivillige foreninger er foreninger, hvor medlemmerne er frivillige, og hvor der er et bestemt formål. Det kan fx være en grundejerforening eller en frivillig idrætsforening.

Hvis omsætningen i en frivillig forening overstiger 50.000 kr., eller den har skattemæssige pligter, skal foreningen ændre form til en almindelig forening.

Foreninger med begrænset ansvar – erhvervsdrivende foreninger

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) er erhvervsdrivende foreninger. Formålet i foreninger med begrænset ansvar skal være at fremme medlemmernes økonomiske interesser. 

I en forening med begrænset ansvar skal der være flere medlemmer, og de skal frit kunne træde ind og ud af foreningen. 

Andelsboligforeninger – drift af ejendom

Formålet med andelsboligforeninger er at eje og drive en ejendom, hvor medlemmerne af foreningen bor. 

Medlemmerne (andelshaverne) ejer en anpart af foreningen og får dermed brugsret til en bolig. Andelshaverne ejer altså ikke sin egen bolig.

Særlige foreninger – flere forskellige foreninger 

Særlige foreninger kan være mange forskellige foreninger. Det er foreninger, der kan vælge at blive registreret, men det er ikke et krav.

En særlig forening kan fx være en indkøbsforening, legat eller en brugsforening. 

Overordnede regler og krav til foreningen

Selvom det ikke er de samme regler, der gælder for alle typer af foreninger, er der alligevel nogle overordnede krav, der gælder for alle. 

 • Der skal være mindst to medlemmer
 • Foreningers formål (fx vedtægter) skal defineres og aftales
 • Der skal være en kreds af medlemmer, der varierer
 • Aktiviteter skal finansieres gennem kontingenter
 • Foreningen skal have en generalforsamling 
 • Der skal være en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne
 • Foreningen behøver ikke have en formue.

Når du har fået styr på de overordnede regler til alle typer af foreninger, kan du i næste afsnit læse mere om, hvilke regler og krav der gælder for de forskellige typer af foreninger

Regler og krav til hver type forening

Der gælder ikke de samme regler for alle foreninger. Det er fx ikke alle foreninger, der er regnskabspligtige, og det er heller ikke alle foreninger, der skal registreres og have et CVR-nummer. 

Foreningens formål og aktiviteter er afgørende for, om foreningen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

En forening skal registreres, hvis den:

 • er erhvervsdrivende, og medlemmerne har begrænset ansvar
 • har ansatte, der får løn
 • modtager tilskud fra det offentlige
 • muligvis skal momsregistreres
 • skal eksportere eller importere.

Du kan her læse mere om forskellige regler og krav til foreninger, herunder hvornår de skal registreres, og hvordan du registrerer en forening. 

Almindelige foreninger med almennyttige formål er typisk ikke skattepligtige, og de skal som udgangspunkt derfor ikke registreres. Du kan dog alligevel vælge at registrere den. 

Hvis den almindelige forening er skattepligtig, skal den registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer. Du kan registrere en almindelig forening på Virk.dk.

Når du registrerer en almindelig forening, skal du oplyse:

 • Navn og adresse på foreningen
 • Branchekode
 • Om der er skattemæssige pligter (fx moms)
 • A-skat, AM-bidrag og ATP, hvis der er ansatte
 • Regnskabsår
 • Foreningens startdato

Du skal også vedhæfte vedtægterne, en liste over bestyrelsens medlemmer og et referat fra generalforsamlingen, hvor det er tydeligt, at foreningen er en almindelig forening. 

Frivillige foreninger skal ikke have et CVR-nummer, medmindre den ønsker at søge tilskud fra det offentlige. 

En frivillig forening kan alligevel godt lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen. Når du registrerer en frivillig forening på Virk.dk, skal du oplyse navn, adresse og e-mail, og herefter får du tildelt et CVR-nummer. 

Frivillige foreninger skal fornye sit CVR-nummer hvert 3. år, hvilket er gratis for foreningen. Frivillige foreninger kan ikke have ansatte, der får løn, da foreningen er for frivillige. Dermed kan foreningen ikke være tilmeldt A-skat, AM-bidrag eller ATP. Derudover kan frivillige foreninger heller ikke opkræve moms.

Foreninger med begrænset ansvar er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, som bl.a. indeholder regler om registrering og regnskabspligt. Foreninger med begrænset ansvar skal føre foreningsregnskab og indberette årsrapporter

Foreninger med et begrænset ansvar skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Ved registrering skal du give følgende oplysninger:

 • Navn og adresse 
 • Stiftelsesdato
 • Branche 
 • Medlemmer af ledelsen
 • Hvem, der er tegningsberettiget
 • Foreningens formål 
 • Regnskabsår
 • Bekræftelse af at foreningen har minimum to medlemmer

Derudover skal foreningens stiftelsesdokument og vedtægter indsendes. Foreninger med begrænset ansvar minder på mange måder om et selskab.

Andelsboligforeninger er som udgangspunkt skattepligtige efter selskabsskatteloven, og de skal derfor registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Når du registrerer en andelsboligforening skal du oplyse:

 • Navn og adresse
 • Registrering for skattemæssige pligter fx moms
 • Registering for A-skat, AM-bidrag og ATP, hvis der er ansatte i foreningen (fx viceværter)
 • Regnskabsår
 • Startdato

Du skal derudover vedhæfte foreningens vedtægter, en liste over bestyrelsen og et referat fra generalforsamlingen, hvor det kan ses, at det er en andelsboligforening.

Særlige foreninger har generelt ikke pligt til at blive registreret. De skal oftest registreres, men det afhænger af, hvilken type særlig forening der er tale om, og om der er skattemæssige pligter. 

Hvis foreningen skal importere eller eksportere varer, skal den registreres. 

Det kan fx være indkøbsforeninger, som har til formål at indkøbe og skaffe varer eller levere tjenesteydelser.

Andelsforeninger, legater og brugsforeninger er særlige foreninger, der også skal registreres.

Når du registrerer en særlig forening, skal du oplyse:

 • Navn og adresse
 • Vedtægter og bestyrelsesliste
 • Om foreningen overtager alt eller dele af aktiver fra en andens virksomhed
 • Skattemæssige pligter fx moms
 • Om foreningen skal registreres for lønsumsafgift
 • Regnskabsår
 • Startdato

Du skal derudover vedlægge vedtægter og bestyrelsesliste ved registreringen. Foreningen skal muligvis også registreres for selskabsskat.

Moms, skat og regnskab i foreninger

De fleste foreninger skal som udgangspunkt ikke udarbejde eller indsende et årsregnskab. Det er dog ikke altid sådan. For hvis foreningen fx bliver momsregistreret eller er erhvervsdrivende, skal der laves et regnskab. 

Der er flere forskellige momsregler for foreninger, du skal være opmærksom på. Som udgangspunkt skal en forening momsregistreres, hvis den har en omsætning på mere end 50.000 kroner i 12 sammenhængende måneder i streg. Det gælder for al omsætning på momspligtige ydelser, hvilket fx er salg af kaffe og sodavand. Kontingenter tæller ikke med i omsætningen, da de ikke er momspligtige, og derfor skal du ikke betale moms af dem.

For at gøre de uoverskuelige regler lidt nemmere for dig, har vi lavet et blogindlæg, hvor du kan læse mere om, hvornår en forening skal lave et regnskab, og hvordan du laver et foreningsregnskab.

Hvordan opretter jeg en forening?

Du kan oprette en forening på Virk.dk, uanset hvilken type forening, du vil oprette. Du skal bruge dit NemID eller medarbejdersignatur til at oprette foreningen. 

Vi har lavet en guide til, hvordan du opretter en forening. Her hjælper vi dig igennem de forskellige trin, der er, når du stifter en forening. I vores guide kan du også få hjælp til oprettelse af hver af de enkelte typer af foreninger. 

Sådan opretter du en forening i Dinero

Vil du i gang med at bruge et regnskabsprogram til din forening, så kan du i Dinero nemt og hurtigt oprette en forening. Vi har lavet en guide, hvor du får hjælp til, hvordan du opretter en forening.
Sådan opretter du en forening.

Hvordan driver jeg en forening?

Du kan drive en forening på mange forskellige måder, og det afhænger af formålet med foreningen. Der er mange områder, der skal være styr på, når du skal drive en forening.

Vi har defineret nogle af de vigtigste områder for alle typer af foreninger nedenfor.

Husk vedtægter til din forening

I en forening er det vigtigt, at du har dine vedtægter på plads. En vedtægt er et dokument, der beskriver foreningens formål, organisationens struktur, kriterier for at være medlem, beslutningsprocesser, regler for lukning af foreningen og andet, der er relevant for foreningens regler. 

Download skabelon til vedtægter i forening

For at gøre det nemmere for dig og din forening har vi lavet en skabelon til vedtægter. Du kan downloade skabelonen her, så du hurtigt kan lave vedtægterne til din forening og ikke glemmer vigtige punkter.

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Foreningens organisationsstruktur

Det er for alle typer af foreninger vigtigt at definere en klar organisationsstruktur. I en forening skal I bl.a. udnævne en bestyrelse og uddelegere forskellige ansvarsområder til medlemmerne. 

Det kan fx være at udvælge en formand og en næstformand.

Få styr på regnskabet

Hold styr på økonomien og regnskabet i din forening. Det er en god idé at udpege en kasserer eller en, der er ansvarlig for foreningens økonomi.

Du kan med fordel vælge et gratis regnskabsprogram til foreninger, hvor du kan få hjælp til at håndtere økonomien i din forening.  

Generalforsamlinger i foreninger

Det er også vigtigt, at der afholdes generalforsamlinger i din forening. På generalforsamlinger har foreningens medlemmer indflydelse på, hvem der skal være en del af bestyrelsen. Det er også her, medlemmer kan komme med forslag til ændringer i foreningen. Det kan blandt andet være ift. økonomi og ansvar.

Formålet med generalforsamlingerne er, at medlemmerne af foreningen kan stemme og være med til at tage beslutninger på vegne af foreningen. 

Hvordan lukker jeg en forening?

Der kan være flere årsager til, at en forening skal lukke. Det kan fx være fordi, det ikke er muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke er økonomi eller ressourcer til foreningens aktiviteter eller noget helt tredje. 

Hvis du vil lukke en forening, er det en god idé at kigge i vedtægterne, hvor der står, hvordan lukningen af foreningen skal foregå. Her står der bl.a. også regler om, hvor mange møder foreningen skal bruge på at lukke, og hvordan I håndterer et eventuelt overskud. 

Oftest stillede spørgsmål

En forening er en sammenslutning af personer, der har samme interesser eller et formål, de er fælles om at ville opnå. Der findes fem forskellige typer af foreninger som er almindelige, frivillige, foreninger med begrænset ansvar, andelsboligforeninger og særlige foreninger.

Eksempler på foreninger kan fx være idrætsforeninger, kulturforeninger eller uddannelsesforeninger.

I Danmark har vi foreningsfrihed, hvilket betyder, at alle borgere har ret til at stifte en forening.

Du opretter en forening på Virk.dk. Det er ikke alle foreninger, der skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nummer. Det afhænger af foreningens størrelse og formål, om den skal registreres.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

12 kommentarer

 1. Er der en lov om hvor stort et kontingent der skal være for optag af nye medlemmer? Eller kan man i praksis gøre det gratis?

  1. Hej Maja

   Der kan være forskel på foreninger, men i udgangspunktet er der ikke noget krav om, at foreninger skal opkræve kontingent – men betaling af kontingent kan være en betingelse ifm. nogle offentlige tilskudsordninger, hvis I ønsker støtte.

   Jeg vil anbefale, at I kontakter en revisor eller advokat, hvis du vil have et svar på jeres specifikke situation 🙂

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

   P.S. Husk at skrive det i jeres vedtægter – uanset om I gør det gratis eller ej.

 2. Vedtægtsforslag som der er sået tvivl om hvorvidt det går udover fællesskabsreglerne. Vedtægtsforslaget lyder på: Det skal ikke være tilladt at opstille til bestyrelsen hvis man er bestyrelsesmedlem eller formand i en anden forening.

  1. Hej Jennifer

   Er I i tvivl om hvorvidt dette forslag er lovligt, så vil vi anbefale i kontakter en advokat eller revisor, da det desværre ligger ud over, det vi kan vejlede inden for.

   Du må have en rigtig dejlig dag 🙂

   De bedste hilsner, Theresa – Dinero support

 3. Jeg mangler et svar på, om det er et lovkrav at en forenings vedtægter skal være offentliggjort et sted? Tænkter evt. på egen hjemmeside.

  1. Hej Joy

   Umiddelbart skulle der ikke være nogle krav om, at en forenings vedtægter er offentliggjort på fx egen hjemmeside.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 4. Hej Laura. Vi er en fiskeriforening og vi skal snart have generalforsamling også vil jeg høre om sådan en generalforsamling er åben for gæster der har interesse i foreningen men ikke er medlemmer eller om det er et lukket møde Mvh. Brian Nielsen

  1. Hej Brian

   Der må gerne inviteres gæster til en generalforsamling, men tænker der skal være enighed herom. Så hvis det er noget I beslutter i fællesskab og dermed er enige om, så tænker jeg ikke der skulle være noget problem i det.

   God aften til dig 🙂

   De bedste hilsner Lasse – Dinero Support

 5. Hej Laura Vi er en lille kultur forening på bare 26 medlemmer så det er ikke det store vi har brug for. Har brugt jeres gratis platform siden 2018 men ser nu at I har et program til foreninger, er det også gratis ? og er kontoplanen forenklet, måske så jeg kan rete i den så kontingent ikke skal bogføres under Salg. mvh 🙂 Mike

  1. Hej Mike

   Det er desværre ikke muligt at rette i vores kontoplaner, men man kan tilføje nye konti hvis du har brug for det 😊

   Programmet er ens for alle i forhold til gratis version, er udelukkende hvis indtægter overstiger 100.000. Er det under 100.000 kr er det stadig gratis 😊

   Kontakt vores support hvis du har brug for mere hjælp til det

   Rigtig dejlig dag ☀️

   De bedste hilsner Frederik Nielsen

 6. Hej Laura Tornbjerg Grundejerforening med 77 grundejere bruger i dag KlubModul som regnskabssystem, men undersøger hvilke alternativer der er på markedet. I den forbindelse ser vi på Dinero regnskab til foreninger. Kan du oplyse om det er muligt at sende mail til en eller flere medlemmer fra Dinero systemet og overholde gældende GDPR regler?

  1. Hej Ejvind

   Du kan godt sende mails ud fra Dinero, men det gælder kun når du sender en faktura / kontigentopkrævning ud til medlemmerne. Vi anbefaler ikke at du sender personfølsomme oplysninger ud via mail fra Dinero (Eks. CPR nummer)

   Når du sender din faktura fra Dinero som email sendes den nemlig ud med et offentligt link, som dog kun kan tilgås, hvis du kender den præcise URL.

   Rigtig god dag

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram