Hvilke virksomheder skal lave årsregnskab?

Selvom alle virksomheder og foreninger har pligt til at føre regnskab, er det ikke alle, der skal lave årsregnskab. Du får i dette blogindlæg indsigt i, hvilke virksomheder der skal lave årsregnskab, samt hvilke krav der gælder for de forskellige virksomhedstyper.


Vi hjælper med årsregnskabet

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet for dit selskab? Så har vi to løsninger til dig, hvor du kan lave en komplet årsrapport. Læs mere her.

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en redegørelse for, hvordan økonomien i virksomheden har været i det forgangne år. 

Det gøres i form af en resultatopgørelse, der viser, hvordan virksomheden har brugt sine midler i løbet af året. Derudover giver årsregnskabet en status på, hvordan virksomhedens økonomi ser ud på nuværende tidspunkt.

Årsregnskabet er en del af årsrapporten, som er den beretning, virksomheden skal give omkring udviklingen i løbet af året. Årsrapporten består af to dele, hvor den ene side er årsregnskabet, og den anden side er en ledelsesberetning og eventuelle supplerende oplysninger. 

Den periode, som virksomheden aflægger regnskab for, kaldes et regnskabsår. Et regnskabsår følger i de fleste tilfælde kalenderåret, men der kan være visse tilfælde, hvor regnskabsåret er skævt, og dermed har en anden skæringsdato.

Hvilke virksomheder skal lave årsregnskab?

Alle danske virksomheder har pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab, men det er dog ikke alle virksomheder, der skal udarbejde et årsregnskab eller en årsrapport. 

Det er virksomhedstypen, der afgør, om virksomheden skal udarbejde og indberette et årsregnskab. Mens alle selskaber skal udarbejde og indberette en årsrapport, har personligt ejede mindre virksomheder og enkeltmandsvirksomheder ikke pligt til dette. 

Hjælp til oplysningsskemaet

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed, og har brug for hjælp til oplysningsskemaet, kan vi også hjælpe dig. Se mulighederne her.

Der er derudover nogle virksomheder, der kan blive undtaget for at skulle indberette årsregnskab. Det gælder for:

 • Virksomheder, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, der indgår i et koncernregnskab
 • Dattervirksomheder uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder

Disse virksomheder skal indsende en undtagelseserklæring via Virk.dk, hvis de ønsker at blive undtaget for at skulle lave en årsrapport. 

Du kan indsende en undtagelseserklæring via linket. 

Hvorfor skal du udarbejde et årsregnskab?

Et årsregnskab skaber et godt og overskueligt overblik over den økonomiske situation i din virksomhed. Derudover er det et lovkrav, at du udarbejder et årsregnskab, medmindre du har en personlig ejet virksomhed. 

Men selvom du har en enkeltmandsvirksomhed eller en personlig ejet mindre virksomhed, og dermed ikke har pligt til at udarbejde og indsende et årsregnskab, kan det ofte være en god idé at gøre det alligevel. 

Du kan komme ud for situationer, hvor dine kreditorer og andre interessenter vil se dit regnskab. De har også en forventning om, at regnskabet er sat op efter almindelige regnskabsprincipper.  

Hvis du vælger at udarbejde og indberette et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed, skal du ligesom andre virksomhedsformer følge reglerne i årsregnskabsloven. 

Hvilke krav stiller årsregnskabsloven?

Årsregnskabsloven stiller krav til, hvad et årsregnskab skal indeholde. Alle erhvervsdrivende virksomheder er underlagt reglerne i årsregnskabsloven, når de udarbejder deres årsregnskab. 

Der er dog nogle undtagelser i årsregnskabsloven, herunder at enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder ikke har pligt til at indsende en årsrapport. Disse virksomhedstyper har dog stadig pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab.

Alle virksomheder skal som minimum udarbejde et årsregnskab, hvor alle årets økonomiske aktiviteter indgår. 

Virksomhedernes regnskabsklasser

Årsregnskabslovens krav til årsregnskaber afhænger af virksomhedens type og størrelse. Virksomheder inddeles efter regnskabsklasser, A, B, C og D. Regnskabsklasse A er de mindste virksomheder, og regnskabsklasse D er de største virksomheder. 

Regnskabsklasserne gør det klart, hvilke regler der gælder for den enkelte virksomhed i forbindelse med årsregnskabet. 

Regnskabsklasse Krav til virksomhedens årsregnskab
Regnskabsklasse A

Ingen krav til aflæggelse af regnskab
 • Helt små virksomheder
 • Personligt ejede virksomheder
 • Virksomheder med personlig hæftelse
 • Regnskabsklasse B

  Hvis virksomheden overskrider to af ovenstående grænser, rykker virksomheden op i regnskabsklasse C. 
 • Mindre virksomheder
 • Max nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Max balancesum på 44 mio. kr.
 • Antal ansatte i gennemsnit: 50
 • Obligatorisk udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskab
 • Regnskabsklasse C
 • Mellemstore og store virksomheder
 • Alle virksomheder, der hverken er omfattet af regnskabsklasse A eller B, og som ikke er statslige eller børsnoterede aktieselskaber
 • Deles ind i mellemstore C og store C
 • Pligt til at udforme og offentliggøre årsregnskab
 • Regnskabsklasse D
 • Større virksomheder
 • Statslige og børsnoterede selskaber
 • Her er de strengeste og mest udførlige krav til årsregnskab og regnskabsføring
 • Virksomhederne i regnskabsklasse A kan i de fleste tilfælde selv udarbejde årsregnskabet, hvorimod virksomheder i regnskabsklasse D har brug for en revisor.

  Grundlæggende forudsætninger i årsrapporten

  Der er nogle grundlæggende forudsætninger, årsrapporten skal være bygget på. Det dækker over de fundamentale ting, der skal være styr på, når virksomheden udarbejder en årsrapport. 

  • Klarhed – Årsrapporten skal være overskuelig og utvetydig
  • Substans – Indholdet skal være reelt. Realitet frem for formalitet 
  • Væsentlighed – Det er kun væsentlige informationer, der skal indgå i rapporten
  • Going concern – Virksomheden forklarer her, at de forventer, at driften fortsætter mindst et år
  • Neutralitet – Alle forhold skal være neutrale og angives ud fra et objektivt synspunkt, og de må ikke være manipulerende
  • Periodisering – Uanset tidspunkt for betaling skal transaktioner og værdiændringer indregninges, når de indtræffer 
  • Konsistens – Metoderne til beregning skal være ens gennem hele regnskabet, men kan dog udeladens, hvis det gør billedet mere retvisende 
  • BruttoprincippetAktiver og passivers værdi skal vurderes hver for sig. Indtægter og udgifter skal også behandles enkeltvist 
  • Formel kontinuitet Ultimobalancen for det foregående regnskabsår skal stemme med det pågældende regnskabsårs primobalance 
  • Reel kontinuitet – Metoderne til at lave regnskabet skal følge den samme linje fra år til år, så udviklingen kan sammenlignes. 

  Disse grundlæggende forudsætninger er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, der udarbejder et årsregnskab. 

  Få hjælp til årsregnskabet 

  Hvis din virksomhed har brug for hjælp i forbindelse med årsregnskabet, kan Dinero hjælpe dit selskab med årsregnskabet. Du kan enten gøre det selv med hjælp på sidelinjen eller få en revisor til at stå for det hele. 

  Gør det selv-pakken

  Hvis du ønsker at klare årsregnskabet selv, kan du med vores Gør det selv-pakke komme i mål med det hele på egen hånd med en hjælper på sidelinjen.

  Revisorpakken

  Du har også mulighed for at få en revisor til at lave hele årsregnskabet for dig. Her overlader du det hele til en dygtig revisor, hvor du bliver hjulpet i mål uden selv at skulle gøre noget.

  Oftest stillede spørgsmål

  Alle selskaber, dvs. aktie- og anpartsselskaber, skal lave et årsregnskab. Det er ikke et krav, at alle virksomheder skal udarbejde et årsregnskab.

  Enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder skal ikke udarbejde et årsregnskab. Disse virksomheder kan dog frivilligt vælge at udarbejde et regnskab, hvis de ønsker dette.

  Alle erhvervsdrivende virksomheder skal følge de krav, som årsregnskabsloven stiller til årsregnskaber. Det er virksomhedstypen, der afgør, hvilke krav der er til virksomhedens årsregnskab.

  Virksomheder inddeles i forskellige regnskabsklasser, som afhænger af virksomhedens type og størrelse. Regnskabsklasserne er med til at klargøre, hvilke regler der gælder for den enkelte virksomhed.

  Portræt af Laura Vestmark
  Laura Juul Vestmark
  Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

  Skriv en kommentar

  0 kommentarer

  Gør som 0 virksomheder

  Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram