Forretningsmodel – indhold, eksempler og skabelon

En forretningsmodel beskriver, hvordan du tjener penge og skaber værdi for dine kunder. En god og solid model er derfor fundamentet for succes. Der findes flere forskellige typer forretningsmodeller, og din virksomhed kan se vidt forskellig ud alt efter, hvilken du vælger. Brug vores skabelon til at komme godt i gang.


Hvad er en forretningsmodel?

En forretningsmodel er en strategi for, hvordan din virksomhed skaber værdi for kunderne og dermed skaber overskud. Den skal på den måde give dig retningslinjer og en strategisk ramme for at drive din virksomhed så effektivt som muligt.

Forretningsmodellen er ofte kort og præcis og kan på den måde hjælpe med at skabe overblik over virksomheden. Helt konkret skal den beskrive:

  • Hvad virksomheden skaber af værd
  • Hvem virksomheden skaber værdi for
  • Hvordan virksomheden skaber værdi
  • Hvad virksomheden får ud af at sælge produkterne

Forretningsmodellen skal ikke bare give et overblik over din nuværende forretning, den skal også gerne inspirere dig til at se nye, innovative muligheder. Det er derfor vigtigt, at du løbende tilpasser den, når der sker ændringer i virksomheden eller i markedet generelt.

Når du har lavet en god forretningsmodel, kan du altså få en bedre forståelse af din virksomhed, og du vil dermed være bedre rustet til at tage gode strategiske beslutninger. Du kan hente en skabelon sidst i indlægget.

Forretningsplan vs. forretningsmodel

Det kan umiddelbart være svært at skelne mellem en forretningsplan og en forretningsmodel, men der er en væsentlig forskel. En forretningsmodel er som sagt fokuseret på, hvordan I skaber værdi for kunderne og øger omsætningen

En forretningsplan er derimod mere omfattende og dækker alle aspekter af din virksomhed som fx markedsføring, finansiering, drift og meget mere. En forretningsplan vil fx typisk beskrive konkurrencesituationen, indeholde risikoanalyser og andre konkrete værktøjer. 

Formålet med planen er nemlig at beskrive virksomhedens mål og planen for, hvordan I når dem. Modellen er derimod et strategiværktøj, der hjælper dig med at styre din virksomhed. Derfor vil forretningsmodellen typisk indgå som del af forretningsplanen. 

Skåret ind til benet er en forretningsplan altså en helt konkret plan for, hvordan du vil drive og udvikle din virksomhed, mens forretningsmodellen er et overblik over virksomheden.

Skal du lave en forretningsplan?

Hvis du skal lave en forretningsplan til din virksomhed, kan du med fordel bruge en skabelon. Så er du sikker på et gennemarbejdet og professionelt resultat. Få skabelonen, og bliv guidet gennem alle de vigtigste elementer i planen. Læs mere her.

Hvad skal en forretningsmodel indeholde?

Det helt centrale i enhver forretningsmodel er produkterne, der skal sælges. Den skal derfor tage højde for, hvordan du målretter produkterne og tilpasser dem til kundernes specifikke behov. 

Helt konkret skal forretningsmodellen hjælpe dig med at identificere, hvad dine kunder vil have. Den kan også gøre dig klogere på, hvordan du bedst får dine produkter ud til kunderne. Men vigtigst af alt skal en god forretningsmodel sikre, at virksomheden er rentabel

Der er flere måder at gå til forretningsmodellen på alt efter, hvilken type du tager udgangspunkt i. Der er dog nogle grundlæggende elementer, du altid bør komme ind på:

  • Produkt/fremstilling
  • Salg og markedsføring
  • Økonomi

Når det handler om produktet, skal du spørge dig selv, hvilken værdi du kan skabe for kunderne, og hvorfor dit produkt vil klare sig bedre end konkurrenternes. Prisniveauet set i forhold til konkurrenterne bør også indgå i modellen.

Derudover skal du beskrive fremstillingen af produkterne – hvordan det skal designes og produceres, hvilke materialer der er bedst osv.

Din forretningsmodel skal også beskrive, hvordan du vil sælge produkterne, og hvilke segmenter du vil sælge til. Du kan fx spørge dig selv; “Hvordan skaber og fastholder vi gode kunderelationer, og hvordan udvikler vi dem på sigt”. Derudover skal du have med, hvilke kanaler du bruger til at nå ud til kunderne. 

Sidst, men ikke mindst, skal forretningsmodellen indeholde en beskrivelse af, hvordan du vil skabe profit. Derfor skal det fremgå, hvilke udgifter der er ved produktionen, hvilke forskellige indtægtskilder der er mulighed for, og hvordan de forskellige indtægtskilder bidrager til den samlede omsætning. 

Der findes som sagt flere forskellige måder, du kan gå til forretningsmodellen på, og din virksomhed kan blive ført i vidt forskellige retninger, alt efter hvilken model du vælger. Vi har listet et lille udpluk af forretningsmodeller, du kan lade dig inspirere af. 

Digital forretningsmodel

I takt med den teknologiske udvikling er det afgørende, at din virksomhed følger med. Derfor er det en god idé at tænke udviklingen ind i din forretningsmodel, så I fortsat kan konkurrere i den digitale verden.

I en digital forretningsmodel spiller digitale teknologier en afgørende rolle i virksomhedens indtjening. Det handler om at udnytte de nye muligheder til at optimere forretningsprocesserne, nå ud til kunderne og skabe vækst

Digitale løsninger er derfor tænkt ind i alle aspekter af virksomhedens drift. Det kan fx være brugen af online salgskanaler, digital markedsføring, udvikling af digitale produkter eller tjenester.

En af de mange fordele ved en digital forretningsmodel er, at den åbner op for innovative løsninger, der udfordrer markedet og giver konkurrencemæssige fordele. Mulighederne er nemlig uendelige i den digitale verden, hvor alt er under konstant udvikling. 

Derfor må du aldrig se din digitale forretningsmodel som en statisk størrelse. Det er vigtigt at være åben over for ændringer og løbende evaluere strategien i takt med udviklingen. Hold øje med trends og tendenser, og vær villig til at tænke ud af boksen. 

Abonnement som forretningsmodel

Flere og flere virksomheder kaster sig over abonnementsbaserede forretningsmodeller. Ved at tilbyde produkter og tjenester gennem abonnementer kan virksomheder få en stabil og forudsigelig indtægtsstrøm. 

Samtidig er løsningen blevet populær hos forbrugerne, blandt andet fordi det er nemt, og fordi det åbner op for helt andre måder at forbruge på. 

En abonnementsbaseret model giver mulighed for at opbygge tætte og langvarige relationer med kunderne. Mange virksomheder knokler for at få kunderne til at handle mere end én gang. 

Det problem har abonnementsvirksomheder ikke i samme grad, fordi forretningsmodellen lægger op til en fast betaling.  

Derudover giver en abonnementsbaseret forretningsmodel værdifulde kundeindsigt. Ved at have en tættere og mere løbende interaktion med kunderne får virksomheden adgang til data, der kan bruges til at forstå deres præferencer, adfærdsmønstre osv.

Din abonnementsbaserede forretningsmodel kan se ud på mange måder. Typisk vælger virksomheder en af tre løsninger: 

  1. Den traditionelle abonnementsmodel, hvor prisen er fast
  2. Forbrugsmodellen, hvor prisen på abonnementet varierer alt efter, hvor meget kunden bruger den service, hun abonnerer på
  3. Hybridmodellen, hvor virksomheden kombinerer den traditionelle abonnementsmodel og forbrugsmodellen. Her betaler kunden en fast månedlig pris og kan derudover tilkøbe ekstra service

Modellen, der er mest gavnlig for din virksomhed, kommer helt an på, hvad du sælger, din målgruppe, branchen osv. Der er derfor ikke en fast formel for, hvordan du får succes med en abonnementsbaseret virksomhed.

Cirkulær forretningsmodel

En cirkulær forretningsmodel fokuserer på at minimere miljømæssige belastninger og ressourceforbrug.

Traditionelle forretningsmodeller er baseret på “brug og smid væk”-konceptet, hvor ressourcer udvindes, forarbejdes til produkter, bruges af forbrugerne og derefter kasseres som affald.

I en cirkulær model bliver produkter designet med henblik på at opnå lang levetid, nem reparation og genanvendelighed. 

Hvis du satser på en cirkulær forretningsmodel, står du stærkt blandt konkurrenterne. Forbrugerne stiller nemlig i stigende grad krav til miljømæssig ansvarlighed og går derfor oftere efter de grønne alternativer. 

Mulighederne er uendelige, hvis du vil kaste dig ud i en cirkulær forretningsmodel. Du kan fx indsamle brugte materialer, du kan bruge til at fremstille nye produkter. Du kan også tilbyde kunder en billig reparation af produkterne. Derudover kan du kigge ind i mulighederne for genanvendelig emballage

Deleøkonomi er også et oplagt valg, der kan reducere det generelle forbrug. Ved at dele ressourcer, som biler, boliger eller værktøj, kan du reducere behovet for at producere og købe nye varer.

Bæredygtig forretningsmodel

En bæredygtig forretningsmodel handler om at drive en virksomhed på en måde, der er god for både miljøet, samfundet og selvfølgelig også økonomien.

Det handler altså om, at du tjener penge, samtidig med at du tager ansvar for de ressourcer, der bliver brugt og de mennesker, der bliver påvirket.

Når du gør bæredygtighed til en del af din forretningsmodel, er der flere fordele for din virksomhed. Du sparer bl.a. penge ved at bruge ressourcerne mere effektivt og mindske spild. 

En grøn forretningsmodel kan også hjælpe dig med at tiltrække og fastholde kunder. Mange mennesker er blevet mere bevidste om miljøet, og derfor ønsker de at støtte virksomheder, der handler ansvarligt. 

Ved at kommunikere åbent om din virksomheds bæredygtige praksisser og tilbyde produkter og tjenester, der er miljøvenlige, kan du appellere til flere. Hvis du holder dig fra greenwashing, og i stedet er reel i dit forsøg på at gøre noget godt, kan du opbygge en loyal kundebase. 

Social forretningsmodel

En social forretningsmodel er en måde at drive en virksomhed på, hvor du fokuserer på at gøre en positiv forskel i samfundet.

Det handler altså ikke kun om at maksimere overskuddet, det handler også om at løse sociale problemer og skabe en bedre verden.

Der er forskellige måder at implementere en social model på. Det kan være ved at donere en del af virksomhedens indtjening til velgørende formål, samarbejde med andre virksomheder om sociale projekter eller ved at udvikle nye og innovative løsninger, der kan gøre verden bedre.

En social forretningsmodel er ikke kun god for samfundet. Den kan også tiltrække kunder, der deler dine værdier og ønsker at støtte dit projekt. Det kan også skabe goodwill og adskille dig fra konkurrenterne.

Som virksomhedsejer kan den sociale forretningsmodel skabe mening i dit arbejdsliv. For mange er det motiverende at vide, at virksomhedens succes ikke bare bidrager til egen pengepung, men til hele samfundet via konkrete tiltag.

Når du skal gøre socialt ansvar til en del af din forretningsmodel, skal du finde et socialt projekt, der betyder noget for dig. Derefter er det bare at smøge ærmerne op og bidrage til den positive forandring, du drømmer om.

Skalérbar forretningsmodel

Når du vælger en skalérbar forretningsmodel, driver du din virksomhed, så den let kan vokse, uden det koster mange flere ressourcer.

På den måde er du ikke afhængig af store investeringer. Med en skalérbar model har du også sikret dig mod de forhold i markedet, der gør, at virksomheden ikke kan vokse.

Der er forskel på, om din virksomhed vækster, eller om den skalerer – selvom de to begreber let kan forveksles. Vækst betyder, at du tilføjer nye ressourcer til virksomheden, og at omsætningen derfor stiger. 

Er din virksomhed derimod skalérbar, kan din omsætning stige, selvom du ikke kaster flere ressourcer i projektet. 

Hvis du vil have en skalérbar forretningsmodel, er der flere ting, du kan gøre. Du kan fx sælge digitale produkter. Digitale produkter kræver selvsagt ikke fysisk lagerplads, da de lagres og distribueres elektronisk. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om at skulle øge dit lager, hvis din kundebase vokser. 

Samtidig kræver det heller ikke ansatte i butikken, til produktionen, lagermedarbejdere osv. Du skal derfor ikke bruge penge på ansættelser, hvis du vil udvide. Derudover er det let for dig at udvide dit salg til andre lande, fordi du ikke skal tænke på forsendelse, told osv., hvilket kan afholde folk fra at købe hos dig. 

Du kan også fokusere på at automatisere så meget som overhovedet muligt. Det kan fx være automatisering af kundesupport. Her kan du bruge chatbots til at svare på de hyppigste spørgsmål. Du kan også automatisere salgsprocessen ved fx at bruge et automatisk betalingssystem.

Se eksempel på forretningsmodel – og lav din egen med vores skabelon

Hvis du vil i gang med at lave en forretningsmodel, kan du bruge Business Model Canvas til at sætte skub i processen. Det er en visuel skabelon, du kan bruge til at beskrive og analysere din virksomheds forretningsmodel på en overskuelig måde. 

Business Model Canvas består af ni centrale byggeblokke, der beskriver forskellige aspekter af en virksomheds forretningsmodel. Eksemplet her tager udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, der sælger unikke T-shirts med print. 

BlokSpørgsmål, du kan stilleEksempel
KundesegmenterHvem er dine kunder? Hvem forsøger du at nå og skabe værdi for?Unge voksne med interesse for mode og et ønske om at skille sig ud.
VærdifaktorerHvad er den unikke værdi, du tilbyder dine kunder?Unikke og trendy T-shirt-design med kreative og originale print.
Muligheden for at tilpasse og skræddersy T-shirt-design efter kundens ønsker.
DistributionskanalerHvordan når du ud til dine kunder og leverer produkterne? Hvilke distributionskanaler og kommunikationsmetoder bruger du?En webshop, hvor kunderne kan købe T-shirts online.
Samarbejde med fysiske butikker, der kan sælge T-shirts med print.
KundeforholdHvordan er forholdet til kunderne? Hvordan skaber og opretholder du relationen til dine kunder? Hvilken interaktion har du med dine kunder før, under og efter købet?Aktiv tilstedeværelse på Instagram og Facebook for at interagere med kunderne og vise nye design. 
God kundeservice for at fastholde interessen hos de mange loyale stamkunder.
IndtægtskilderHvordan tjener du penge? Hvad er dine primære indtægtskilder?Salg af T-shirts online direkte til kunderne.
Engrossalg til butikker, der ønsker at sælge T-shirts med print.
NøgleaktiviteterHvad er de vigtigste handlinger og aktiviteter, der skal udføres for at levere dine værdifaktorer og drive virksomheden?Design og udvikling af unikke T-shirt-design.Produktion og tryk af T-shirts med høj kvalitet.
NøgleressourcerHvilke ressourcer er nødvendige for at understøtte dine nøgleaktiviteter? Det kan fx være medarbejdere og maskiner.Aftale med trykkeri, der kan producere T-shirts.
NøglepartnereHvem er dine vigtigste samarbejdspartnere eller leverandører? Hvordan bidrager de til din forretningsmodel?Samarbejde med populære kunstnere og designere for at skabe unikke T-shirt-designs.
OmkostningerHvad er de vigtigste omkostninger forbundet med at drive din virksomhed?Produktionsomkostninger til trykning og materialer. 
Marketingomkostninger til at promovere T-shirts og nå ud til målgruppen.

Hvordan du vil bruge skabelonen til forretningsmodeller er op til dig. Du kan bruge værktøjet, hvis du har en ny forretningsidé, du gerne vil afprøve, eller hvis du vil videreudvikle din nuværende virksomhed. 

Uanset formålet er det en god idé at være grundig, når du udfylder skabelonen, så du får så mange detaljer med som muligt. På den måde får du et mere retvisende billede af virksomheden.

Skabelon til forretningsmodel – lav din egen på ingen tid

Udfyld formularen. Så sender vi dig en Business Model Canvas, du kan bruge til at lave din egen forretningsmodel. Skabelonen hjælper dig med at skabe et godt overblik over din virksomhed. 

"*" indikerer påkrævede felter

Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Oftest stillede spørgsmål

En forretningsmodel er en strategi for, hvordan din virksomhed tjener penge. Det er en vejledning, der fortæller dig, hvordan du skaber værdi for dine kunder og samtidig sikrer, at din virksomhed er rentabel.

En forretningsmodel er typisk formuleret kort og præcist og giver dig et overblik over din virksomhed.

En forretningsmodel er vigtig, fordi den hjælper dig til at forstå, hvordan din virksomhed kan være succesfuld. Den gør det nemmere for dig at finde dine kunders behov, så du kan tilbyde produkter eller tjenester, der opfylder behovet. 

En forretningsmodel bruges til at give dig en klar forståelse af, hvordan din virksomhed fungerer, og hvordan den kan lykkes. Den hjælper dig med at identificere dine kunder og forstå deres behov. 

På den måde bruges en forretningsmodel til at skabe struktur og retning for din virksomhed, så den kan få succes på lang sigt.

En forretningsplan er mere detaljeret og omfattende end en forretningsmodel. Forretningsplanen dækker alle aspekter af din virksomhed som fx mål, strategier og finansiering. 

En forretningsmodel fokuserer specifikt på, hvordan du tjener penge i forhold til den værdi, du tilbyder dine kunder. Planen er altså den overordnede vejledning, mens modellen er en del af planen.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram