Iværksætterundersøgelsen – Begrebsdefinition

Nye virksomheder

En ny virksomhed er enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), interessentskaber (I/S) eller personligt ejede mindre virksomheder (PMV), der for nylig er registreret i CVR.

CVR-registreringer dækker over start af nye virksomheder, skifte af virksomhedsform, genstart og omregistrering i eksisterende virksomheder 

Antallet af nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere får man ved at holde antallet af nye virksomheder op foran antallet af borgere primo 4. kvartal 2018. Alderen 18-64 år er valgt, fordi man skal være 18 år for at få et CVR-nummer, og fordi folkepensionsalderen er 65 år. 

Kun virksomheder fra markedsmæssige erhverv indgår i undersøgelsen. Det betyder, at nogle virksomhedsformer og brancher er udeladt jf. Erhvervsstyrelsens afgrænsning. Fx er holdingselskaber, offentlige enheder og brancher indenfor landbrug, jagt og fiskeri ikke med. Se den præcise afgrænsning hos Erhvervsstyrelsen

Bemærk: Vi har udeladt branchen “taxikørsel” fra undersøgelsen. Det skyldes en usædvanligt stor stigning i antallet af nye virksomheder i denne branche fra 144 i 2017 til 3.213 i 2018. Stigningen er droppet for at give et reelt billede af udviklingen og et sammenligningsgrundlag med sidste år. 

Økonomiske vanskeligheder

En virksomhed defineres som værende i økonomiske vanskeligheder, når den er under konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion. Tallet er et øjebliksbillede pr. 8. januar 2019 for virksomheder, der er startet mellem 1. januar 2014 og 31. december 2018, og som pr. 8. januar 2019 ikke er lukkede.

I denne opgørelse af virksomheder i økonomiske vanskeligheder indgår anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS). Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejet mindre virksomheder og I/S er ikke medtaget,, da oplysninger om deres økonomiske situation ikke offentliggøres. 

Mænd og kvinder

Vi tæller personer med, som står som reelle ejere, stiftere, direktører eller fuldt ansvarlige deltagere i CVR. Hvis flere personer er tilknyttet med de roller, er alle taget med. 

Personens køn er bestemt ud fra personens fornavn i CVR og Ankestyrelsens lister over godkendte navne til mænd og kvinder. Hvis personens køn ikke kunne bestemmes ud fra fornavnet, er han/hun sorteret fra. Det kan ske, hvis navnet ikke står på Ankestyrelsens lister over godkendte navn, eller hvis der ikke er indberettet et fornavn i CVR. Det kan også ske, hvis lige mande mænd og kvinder hedder navnet, fordi vi så ikke med sikkerhed kan fastslå køn. 

Kilder

Ankestyrelsen
CVR
Danmarks Statistik

Gør som 0 andre!

Det mest anbefalede regnskabsprogram