Andelen af IVS’er og PMV’er stiger

Obs: Nye regler betyder, at det ikke længere er muligt at starte et IVS, og at IVS som selskabsform udfases.

Det betyder, at du skal omdanne dit IVS til et ApS eller lukke dit IVS inden 15. oktober 2021.
Omdanner eller lukker du ikke, bliver din virksomhed tvangsopløst, og det ser ikke godt ud på din virksomheds CV. Men bare rolig. Gennem Dinero kan du få hjælp – uanset om du vælger at omdanne eller lukke.


Andelen af iværksættere, der vælger iværksætterselskab (IVS) eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV) som virksomhedstype, er stigende. I 2014 udgjorde andelen af IVS’er 11 procent og PMV’er 5 procent. I 2018 var andelen steget til henholdsvis 20 og 16 procent.

Andelen af enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber (ApS) har været faldende i samme periode. Andel af enkeltmandvirksomheder er faldet med 9 procentpoint fra 45 procent til 36 procent, mens andelen af ApS’er faldet fra 34 procent til 25 procent.

Data

Download Excel-fil med data for udviklingen i andel virksomhedstyper fra 2014 til 2018.
Se begrebsdefinition her.
Kilde: CVR.

Gør som 0 andre!

Det mest anbefalede regnskabsprogram