Hvad kan man trække fra i moms – udland, rejse, mad og mere

Du kan kun trække moms fra de udgifter, du bruger til din momspligtige virksomhed. Det vil sige, at du kan få fradrag for momsen på udgifter til fx varer, videresalg og løbende driftsomkostninger.


Nogle gange kan det være svært at afgøre, om en udgift hører til din momspligtige virksomhed. Læs dette indlæg for at blive klogere på, hvad du kan trække fra i moms i forbindelse med personale, rejser, udland og mere.

Momsfradrag af personaleomkostninger

Hvis dine udgifter er afholdt direkte til fordel for de ansatte i din virksomhed, er der tale om personaleomkostninger. Og det har indflydelse på, hvad du kan trække fra i moms.

Momsmæssigt skelnes der mellem personaleomkostninger og repræsentation. For at finde ud af, hvad du kan trække fra i moms, skal du først finde ud af, hvilken kategori udgiften tilhører. 

Det afgør du ved at se på, hvem udgifterne er til gavn for. Hvis udgifterne er afholdt til fordel for din virksomheds eksterne interessenter, er der tale om repræsentation. Personaleomkostninger omfatter fx:

 • Gaver i forbindelse med en ansats jubilæum
 • Jubilæumsarrangement for en ansat
 • Jubilæum for virksomheden, hvor kun personale deltager
 • Støtte til personaleforeninger
 • Julefrokoster
 • Julegaver
 • Arbejdstøj
 • Fitnessrum

Det er ikke alle slags personaleomkostninger, du kan trække moms fra. Så det er en god idé at læse mere om de specifikke personaleomkostninger, når du skal finde ud af, hvad du kan trække fra i moms. Fx er der ikke fradrag for momsen på udgifter til gaver. Men der er fradrag for udgifterne til et fitnessrum. 

Træk moms fra i udlandet

Når du køber varer i udlandet, skal den faktura, du får, være uden moms. Ellers kan du ikke trække momsen fra på din momsangivelse. Lyder det selvmodsigende? Bare rolig, det giver (forhåbentlig) mening, når du har læst næste afsnit.

Hvad du kan trække fra i moms inden for EU

Selvom momsen er 0 % på køb fra EU, skal der stadig fremgå en momsberegning på 25 % af købsprisen i din momsangivelse. Du kan bruge vores momsberegner til at beregne dit beløb fra eksklusiv moms til inklusiv moms:

For at du kan trække momsen fra, når du handler med lande inden for EU, skal du:

 • Oplyse dit momsnummer til sælgeren
 • Indberette og betale momsen

Beregningen på 25 % kaldes for erhvervelsesmoms. Selvom momsbeløbet bliver lagt til det samlede beløb, du skal betale, får du samtidig trukket den fra. Det vil sige, at du regnskabsmæssigt betaler momsen, men din erhvervelsesmoms ender altså i sidste ende med at gå i 0.

Det kan virke besynderligt. Men beløbet skal tages med i momsregnskabet og oplyses til Skattestyrelsen, så de kan følge med i handelsaktiviteten mellem Danmark og øvrige EU-lande.

Oplys dit momsnummer til sælgeren

Dit momsnummer er altid “DK” plus dit ottecifrede CVR-nummer eller SE-nummer. Det er vigtigt, at du oplyser dit momsnummer til sælgeren. Ellers kan det være, at hun lægger moms på fakturaen.

Hvis sælgeren har sat sit eget EU-lands moms på prisen, skal du stadig betale 25 % dansk moms af beløbet. Derefter skal du skrive til sælgeren og bede hende betale den moms tilbage, som hun har opkrævet i første omgang.

Indberet, og betal moms

Det beløb, du skal betale i moms, skal du indberette på momsangivelsen i feltet “Moms af varekøb i udlandet” eller “Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Det beløb bliver lagt til det samlede beløb, som du skal betale. Du kan trække momsen fra som købsmoms samtidig.

Hvis det er en vare, du har købt, skal du indberette værdien af den i rubrik A – varer på momsangivelsen. 

Hvis det er en ydelse, du har købt, skal du indberette værdien af den i rubrik A – ydelser på momsangivelsen.

EU-handel – hvis din virksomhed er momsfritaget

Selvom din virksomhed er momsfritaget, skal du stadig beregne og betale dansk moms af varer eller ydelser, du har købt i EU. 

Hvis du ikke er momsregistreret i forvejen, og køber varer for under 80.000 kr. om året i andre EU-lande, behøver du ikke at betale moms. 

Men det gælder ikke, hvis det er ydelser, du betaler for. Køber du ydelser i andre EU-lande, skal du betale moms, uanset om du er momsregistreret i forvejen, og uanset hvor stor udgiften er.

For at kunne betale momsen skal du momsregistrere din virksomhed. Du kan ikke trække den beregnede EU-erhvervelsesmoms fra, fordi købet vedrører momsfri aktivitet.

Moms uden for EU

Som udgangspunkt skal du betale dansk moms, når du importerer varer eller køber ydelser fra lande uden for EU. Men ligesom med varer og ydelser, som du køber inden for EU, bliver den trukket fra igen, så din erhvervelsesmoms til sidst ender på 0 kroner.

Du skal indberette momsbeløbet på momsangivelsen i et af felterne; “Moms af varekøb i udlandet” eller “Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Der er ikke andre felter på momsangivelsen, du skal udfylde, når du køber varer uden for EU.

Træk engelsk moms fra

Siden d. 1. januar 2021 er Storbritannien blevet betragtet som et 3. land i forhold til EU. Det vil sige, at der gælder nye regler for moms, når du køber varer i Storbritannien.

Det betyder, at du ikke længere skal angive salg til Storbritannien under “EU-salg uden moms”, når du er logget ind i TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside.

Når du importerer varer fra Storbritannien, skal du angive importmoms. Den oplyser og afregner du i din virksomheds momsindberetning, præcis som du indberetter den slags for andre lande uden for EU.

Ligesom med moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed, kan du trække importmomsen fra.

Hvis du vil beregne et beløb fra eksklusiv moms til inklusiv moms i Storbritannien, EU, USA, Kina, Rusland og Norge, kan du bruge vores momsberegner:

EU-regler for handel med Nordirland 

Særligt for handel med Nordirland er det, at momsangivelsen skal følge reglerne for EU-handel.

Sådan er det, fordi varehandel mellem Nordirland og EU stadig bliver anset som intern EU-handel.

Momsfradrag for Amazon

Det, du køber på nettet fra Amazon, køber du næsten altid fra virksomheder, der er registreret i udlandet. Derfor er der ikke moms på.

Her er det, som altid når du handler med udlandet, vigtigt, at du oplyser dit CVR-nummer til leverandøren. På den måde kan du undgå at betale moms. Får du alligevel en faktura med moms på, kan du ikke trække den fra.

Hvad kan jeg trække fra i moms på rejseudgifter?

Du kan trække 100 % af momsen på hotelovernatninger fra samt 25 % af momsen på mad og drikke, når du har været på forretningsrejse i Danmark.

Det gælder ikke for udlandet. I udlandet kan du ikke trække momsen fra hotelovernatninger eller mad og drikke, når du har været på forretningsrejse. Men i nogle tilfælde kan du få den refunderet. 

Det gælder rejseudgifter som:

 • Taxa eller anden transport
 • Benzin, diesel eller opladning af elbiler
 • Overnatning
 • Restaurantbesøg
 • Adgang til messer

Du kan søge om refusion for momsen på dine rejseudgifter i EU-lande på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvilket land, du har besøgt, samt om du har fuld eller delvis fradragsret, har betydning for, hvor meget du kan få tilbage. Har du fuld fradragsret i Danmark, kan du også få fuld refusion for momsen. Men du kan kun få delvis refusion for momsen, hvis du har delvis fradragsret i Danmark.

Du kan oplyse din fradragsprocent for året før i din ansøgning, og så kan du få refunderet den tilsvarende moms. Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor der også er en udførlig guide til hvordan.

Træk moms fra udgifterne til hotel

Du kan trække momsen fra dine udgifter til hotelovernatning. Men her skal du være opmærksom på, at bespisning, såsom fx morgenmad, skal være adskilt fra overnatningen på fakturaen. Ellers kan du ikke trække hele momsen fra.

Du kan nemlig kun trække 25 % af momsen fra udgiften til mad. Så hvis du glemmer at adskille de to priser, kan du ikke trække nogen af delene fra i moms.

Du kan ikke trække moms fra fly og færge

Udgifter til flybilletter er ikke nogle af dem, du kan trække fra i moms. Hverken dem, som du eller dine medarbejdere skal bruge privat eller til forretningsrejse.

Du kan heller ikke trække moms på nogen former for færgebilletter fra. Færgebilletter er nemlig ikke pålagt moms, så der er ikke nogen moms at trække fra.

Træk moms fra broafgift og brændstof

Dine udgifter til benzin og anden brændstof samt broafgifter hører under driftsomkostninger vedrørende motorkøretøjer.

Hvad du kan trække fra i moms, afhænger derfor af farven på dine nummerplader. Og så har formålet med din kørsel også noget at skulle have sagt.

Hvide plader

Kører du på hvide plader, kan du ikke få noget fradrag for brændstof, broafgifter eller andre driftsomkostninger.

Gule plader

Kører du i din gulpladebil, har du ret til at kunne trække 100 % af momsen fra på dine driftsudgifter, såfremt du kører i forbindelse med dine momspligtige formål.

Kører du på gule plader, men delvist i forbindelse med momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan du trække 100 % af momsen fra på dine driftsomkostninger, hvis din virksomhed sælger momspligtige varer og ydelser for mere end 50.000 kr. om året.

Papegøjeplader

Hvis du kører i en papegøjepladebil, kan du trække momsen fra på brændstof og billetten over Storebælt, hvis din virksomheds salg af momspligtige varer og ydelser er over 50.000 kr. om året. 

Hvis du har en bil, som er stillet til rådighed af din arbejdsgiver, har du firmabil. De har papegøjeplader på og følger derfor momsreglerne for papegøjeplader.

Træk moms fra udgifterne til repræsentation

Hvad du kan trække fra i moms afhænger af, hvilken type udgifter der er tale om, og hvad de varer eller ydelser, som udgifterne vedrører, skal bruges til.

Overordnet er det sådan, at når du udviser gæstfrihed over for dine forretningsforbindelser ved fx at tilbyde dem mad og drikke, er der momsmæssigt tale om repræsentation. Du kan se på, om udgifterne bliver afholdt:

 1. For at afslutte forretninger eller knytte eller bevare forretningsforbindelser, eller
 2. For personer, som ikke er medarbejdere i din virksomhed

Når det kommer til repræsentation, er det begrænset, hvad du kan trække fra i moms. Repræsentation kan fx være at give vin, chokolade eller blomster til forretningsforbindelser i forbindelse med fødselsdage eller jubilæer. Du kan ikke trække noget af momsen fra de udgifter. Også selvom fx chokoladen har din virksomheds logo på.

Bespisning af forretningsforbindelser – hvad kan du trække fra i moms?

Hvis du inviterer dine forretningsforbindelser på restaurant, kan du trække 25 % af momsen fra. Betaler du også for din forretningsforbindelses overnatning, kan du trække hele momsen fra udgiften.

Holder du et møde med forretningsforbindelser i din virksomheds egne lokaler, kan du trække hele momsen fra udgifterne. 

Du kan altså trække hele momsen fra udgifterne til kaffe, te og mad (fx ved egen kantine eller catering) ved bespisning af forretningsforbindelser i din virksomheds egne lokaler.

Hvad kan du trække fra i moms på kaffe?

I forhold til kaffe skal du være opmærksom på, at du ikke kan trække momsen fra udgifterne på alt det kaffe, du køber, hvis det også bliver drukket af dig eller dit personale. 

I det tilfælde må du lave et skøn over, hvor meget kaffe der bliver drukket af hhv. dit personale og dine forretningsforbindelser.

For du kan godt trække momsen fra på udgifterne til kaffen til dine forretningsforbindelser – men ikke kaffen til dit personale og dig selv.

Træk moms fra i din enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du momsregistrere dig, hvis du forventer at få en omsætning på 50.000 kr. i løbet af 12 sammenhængende måneder. Du kan ikke trække noget fra af de første 50.000 kr., hvis du først gør det, når du har overskredet grænsen.

Du kan også momsregistrere dig, før du forventer at få så stor en omsætning. Hvis du er momsregistreret, skal du lægge moms på dine varer og ydelser – men du kan til gengæld også trække moms fra din virksomheds køb.

Det koster ikke noget at momsregistrere din enkeltmandsvirksomhed. Når du er momsregistreret, skal du lave momsindberetninger til Skattestyrelsen. 

Træk moms fra brugt køb

Moms på brugte varer kaldes også brugtmoms. Hvad du kan trække fra i moms beregnes ud fra din fortjeneste på varen. 

Du er ikke forpligtet til at anvende brugtmoms. Du må gerne vælge at følge de almindelige momsregler, når du handler med brugte varer. Det er op til dig.

Dog giver reglen om brugtmoms i mange tilfælde din virksomhed en økonomisk fordel. Det er derfor den løsning, de fleste vælger. 

Hvad kan jeg trække fra i moms på sponsorater?

Der er flere ting, der har indflydelse på, hvad du kan trække fra i moms på sponsorater. Som sponsor får du typisk reklame i modydelse for dit sponsorbidrag. 

Men i mange tilfælde får du også andre goder, fx adgang til VIP-arrangementer, billetter og rejser. Præcis, hvad du får har betydning for, hvad du kan trække fra i moms.

Hvis din virksomhed ellers er fuldt momspligtig, kan du trække 100 % af momsen fra reklamedelen.

Hvis du deltager i et VIP-arrangement på en restaurant forud for den sponsorerede begivenhed og denne faktureres særskilt, kan du trække 25 % af momsen fra. Det kan nemlig fradrages som en restaurationsydelse.

Andre goder, som billetter eller rejser, kan du ikke trække moms fra. De hører nemlig under kategorien repræsentation over for inviterede kunder eller som gaver. 

De ekstra goder skal du derfor have adskilte fakturaer på. De kan ikke bare være inkluderet  den samlede sponsorpakke, for så vil du ikke kunne trække momsen fra noget af sponsoratet – heller ikke reklamedelen.

Bogfør sponsorater i Dinero

Hvad kan du trække fra i moms på husleje?

Lejer din momsregistrerede virksomhed erhvervslokaler, hvor der er lagt moms på, kan du trække den fra. Men det kan du kun, hvis din udlejer sender dig en egentlig faktura på huslejen. Det skal fremgå af betalingsdetaljerne på erhvervslejekontrakten.

Derfor afhænger det af din udlejer, hvad du kan trække fra i moms. Det er nemlig op til udlejeren at vælge, om hun vil momsregistrere ejendommen.

Udlejeren må gerne udleje erhvervslokaler momsfrit. Sådan bliver lokaler faktisk som udgangspunkt udlejet. 

For at udlejeren kan lægge moms på sin udlejning, kræver det, at hun ansøger om at få ejendommen momsregistreret. 

Er du ved at rykke i erhvervslejemål for første gang, har vi lavet en guide til at finde dit første kontorlokale. Her finder du svar på det meste omkring kontorlokaler.

Fradrag for moms på byggegrund i nogle tilfælde

Bygger du fx et kontor, kan du trække momsen fra, fordi aktiviteten er af erhvervsmæssig karakter. Det kræver dog, at der er moms på ydelsen, for du kan ikke trække moms fra noget, der ikke er momspligtigt.

Det er ikke altid, at der er moms på regninger i forbindelse med byggeri. Men bygger du et nyt kontor, og du får regninger i den forbindelse, som er pålagt moms, kan du trække den fra. Du kan ikke trække moms fra, hvis du bygger noget privat.

Oftest stillede spørgsmål

Hvis din virksomhed er momsregistreret, kan du fx trække momsen fra udgifter til varekøb og løbende driftsomkostninger. Hvad du kan trække fra i moms afhænger af udgiftens karakter.

Du kan trække moms fra på udgifter, du bruger til din momspligtige virksomhed. Om dine udgifter er relaterede til din momspligtige virksomhed er i nogle tilfælde en konkret vurdering.

Ligesom virksomheder er foreninger fritaget fra at betale moms, hvis de har en forventet omsætning på under 50.000 kr i løbet af 12 sammenhængende måneder.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

8 kommentarer

 1. Jewg læser ovenfor: ” Det, du køber på nettet fra Amazon, køber du næsten altid fra virksomheder, der er registreret i udlandet. Derfor er der ikke moms på.”

  Det mener jeg dog ikke er korrekt, da jeg finder at der altid tilskrives 25% moms på mine handler på Amazon. Kan du måske kaste lidt lys over dette ?

  1. Hej Janusz

   Mange af de brugere vi hjælper der køber hos amazon køber fra virksomheder på den anden side af jorden, og som derfor er under ordningen for omvendt betalingspligt, altså ingen moms.

   Rigtig dejlig dag

 2. Jeg har en enkeltmandsvirksomhed (kunstner) og har været på forretningsrejse i udlandet (Bulgarien) i forbindelse med en udstilling i Sofia. I den forbindelse har jeg haft udgifter til flyrejse og lejet bil i Bulgarien. Bilen brugte jeg også til en inspirationstur rundt i Bulgarien, og er nu ikke sikker på hvordan jeg skal forholde mig til moms og fradrag for denne rejse. – Jeg kan tilføje at jeg med på turen havde to rejsefæller som ikke havde med virksomheden at gøre.

  1. Hej Janusz

   Din egen flybillet kan du godt trække fuldt fra, men naturligvis ikke de andres hvis du har betalt for dem. Der er ikke moms på flyselskaber, da de er fuldt momsfritaget og du skal derfor blot bogføre dem som fly.

   Din bil bliver svær at redegøre for til Skattestyrelsen. Det er umuligt for os at vide hvordan de vil se på sagen, da der kan være ting som du ikke har beskrevet her i forbindelse med turen og lejen af bilen, så vores råd er ikke at fratrække det i regnskabet før du har forhørt dig hos skat om du må eller ej. Der er desværre ikke et entydigt svar i skattelovgivningen på dette ud fra de informationer du har givet.

   Rigtig dejlig dag ☀️

 3. Konsulenter der arbejder på Færøerne betaler et symbols beløb for lejligheder de bebor i en uge. De betaler 215 kr. pr. nat for 43 m2. Eller 185 kr. for 34 m2. Hvad er satsen man kan trække fra i dansk skat for den betaling man har betalt på Færøerne?

  1. Hej Herborg

   Hvis omkostningerne er relevante for din forretningsaktivitet, har du mulighed for at opnå skattefradrag og momsfradrag for denne omkostninger.

 4. Jeg har min klinik i min private bolig. RUmmet jeg har klinikken i, kan ikke benyttes til andet (da der er briks osv), så mit spørgsmål er, hvad jeg kan trække fra i husleje? Og hvis jeg “tager” husleje til mig selv, skal jeg så betale skat af den indtjening?

  1. Hej Mia

   Der er forskellige regler omkring hvor meget man kan og må trække fra med virksomhedsadresse på privatbolig. Der er endvidere også forskellige regler ift. hvor meget af ens privat hjem man driver erhvervsmæssigt osv. Her skal du kontakte skat og hører dem ad, samt få lavet en aftale om hvor meget det er du må trække fra i virksomhedsregi.

   Jeg håber det besvarede dit spørgsmål og ønsker dig en forsat god dag 🙂

   De bedste hilsner Morten – Dinero support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram