Ung iværksætter – opstart af virksomhed for unge under 18 år

Når du er fyldt 15 år, kan du ansøge om at få lov til at starte en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Du skal sende en omfattende ansøgning til Familieretshuset, men det er kun få, der bliver godkendt. Der er dog andre muligheder for opstart af virksomhed som ung iværksætter under 18 år – dem kan du se sidst i indlægget.


Mulighed for opstart af virksomhed som ung iværksætter

Iværksætterdrømme spirer uanset alder. En ung iværksætter under 18 år har forskellige muligheder for at starte egen virksomhed, selvom vedkommende ikke er myndig. Der gives dog typisk ikke tilladelse til store forretninger eller virksomheder med behov for ansatte.

Kravene for at få lov til at oprette virksomhed som ung under 18 år er meget restriktive. Der er nemlig meget snævre rammer for, hvornår en ung iværksætter kan få godkendelse, og der vil altid være tale om et konkret skøn.

Forældrenes/værgens uddannelse eller arbejde har ikke betydning for ansøgningen. Det er den mindreåriges uddannelses- og arbejdsforhold, der lægges vægt på, når der skal træffes en afgørelse. Det skyldes, at det er den mindreårige, der skal drive virksomheden. 

I udgangspunktet er det ikke muligt at oprette en virksomhed, hvis du er under 18 år. Der er dog forskellige muligheder, hvis du har en spirende iværksætter i maven og ikke er fyldt 18 år endnu – bliv klogere på dine muligheder i de følgende afsnit.

Opret virksomhed som ung under 18 år – her er dine muligheder

Det er muligt at oprette virksomhed, selvom du er under 18 år. Det kræver dog en virtuel tur forbi Familieretshuset og hjælp fra en forælder eller værge. Det er nemlig muligt at få dispensation fra alderskravet på 18 år, så du kan starte din egen virksomhed.

Krav for/til at starte virksomhed med dispensation:

 • Du skal være fyldt 15 år
 • Du kan kun oprette en personlig ejet virksomhed
 • Du skal enten være i gang med eller have fuldført en uddannelse, som er relevant i forhold til virksomhedens formål
 • Virksomheden må ikke være en større økonomisk risiko for dig

Som regel er det kun muligt at starte en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Der gives kun sjældent tilladelse til, at unge iværksættere opretter et interessentskab (I/S).

For overblikkets skyld har vi stillet forskellen på en enkeltmandsvirksomhed og en personligt ejet virksomhed (PMV) op i et skema, så du hurtigt kan få et godt overblik – skemaet finder du nedenfor.

 I skemaet kan du se, hvilke ting der er vigtige at have in mente, når du skal afgøre, om du skal have en enkeltmandsvirksomhed eller en PMV.

EMV PMV
Der er maks. én ejer Ja Ja
Du skal bogføre, lave skatteregnskab og oplyse resultat Ja Ja
Du får et CVR-nummer Ja Ja
Du skal forny dit CVR-nummer Nej Ja, hvert 3. år
Maks. omsætning Intet maks. Din omsætning må ikke være højere end 50.000 kr. I løbet af 12 sammenhængende måneder.
Din virksomhed kan momsregistreres Ja, det er en mulighed Nej
Du skal føre momsregnskab og indberette moms Ja, hvis du er momsregistreret Nej
Din virksomhed har andre afgifter, fx lønsumsafgift Ja, det er en mulighed Nej
Du må have ansatte i virksomheden Ja Nej
Må handle med lande uden for EU Ja Nej

 

Hvis du opfylder kravene

Hvis du opfylder kravene, skal din værge eller forældre sende en ansøgning om selvstændig erhvervsvirksomhed for mindreårige til Familieretshuset. Det er også et krav, at der laves og præsenteres en fyldestgørende forretningsplan for virksomheden.

Du skal sende ansøgningen om at oprette virksomhed som ung under 18 år med Digital post til Familieretshuset – de modtager ikke fysiske ansøgninger.

Nedenfor kan du se kravene til ansøgningen, og hvad du skal huske at vedlægge sammen med ansøgningen.

Det er vigtigt, du sætter dig grundigt ind i kravene for at blive ung iværksætter og oprette en virksomhed, selvom du er under 18 år. Det er også vigtigt, at du er grundig med de ting, du skal vedlægge ansøgningen.

 • Grundig beskrivelse af virksomheden og formålet med denne
 • Den mindreåriges grundlag for at drive virksomheden (fx uddannelse og erfaring)
 • Oplysning om ønsket virksomhedsform
 • Fyldestgørende forretningsplan for virksomheden
 • Årsbudget – indtægter og udgifter
 • Oplysning om eventuelt behov for startkapital og anskaffelser
 • Oplysninger om eventuelle behov for, at den mindreårige skal optage lån/køber varer på kredit
 • Oplysning om, hvem der står for at føre regnskabet – herunder momsregnskabet
 • Oplysning om, den mindreårige skal ansætte medarbejdere i virksomheden
 • Beskrivelse af eventuelle risici ved drift af virksomheden
 • Kopi af forældrenes/værgens seneste opgørelse fra Skattestyrelsen
 • Kopi af den mindreåriges seneste opgørelse fra Skattestyrelsen
 • Udfyldt og underskrevet friholdelseserklæring
 • Eventuelle leverandørkontrakter samt andre kontrakter, der skal indgås af virksomheden

Det er vigtigt, at begge forældremyndighedsindehavere underskriver ansøgningen. Hvis du har forældremyndigheden alene, skal du vedlægge dokumentation på dette. Den mindreårige skal også selv underskrive den færdige ansøgning.

Sådan sender I ansøgningen. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at få svar på, om du må oprette en virksomhed som ung under 18 år. Sagsbehandlingstiden er nemlig forskellig fra kommune til kommune, og nogle sager kan tage længere tid at gennemgå end andre. Forvent minimum 3-4 måneder.

Du kan læse mere om alternative muligheder for opstart af virksomhed som ung iværksætter sidst i indlægget. Det kan fx være relevant, hvis du får afslag på opstart af virksomhed og et CVR-nummer.

Gratis regnskab til unge iværksættere

Dinero Starter er gratis, og regnskabsprogrammet hjælper dig med at bogføre, så du overholder både moms- og bogføringsloven. Fokusér 100% på livet som ung iværksætter. Opret dig her.

CVR-nummer som ung iværksætter under 18 år

Hvis Familieretshuset har godkendt din ansøgning om opstart af virksomhed, skal du gå ind på virk.dk og oprette den – her skal du bruge dit private NemID. Du modtager CVR-nummeret, når de har behandlet din sag. Så er du klar til at give den gas som ung iværksætter.

Hvis du vil oprette et CVR-nummer som ung iværksætter under 18 år, er der ikke andre muligheder end at sende en ansøgning til Familieretshuset med ovenstående indhold og dokumenter.

Mindreårige kan nemlig kun få et CVR-nummer, hvis deres ansøgning om opstart af virksomhed bliver godkendt. Gør den ikke det, må du vente, indtil du fylder 18 år.

Savner du gode iværksætteridéer, har vi samlet flere, du kan dykke ned i via linket.

Opret e-Boks til unge iværksættere under 18 år

15 år. Det er typisk grænsen for, om du kan få e-Boks og læse din digitale post. Når du fylder 15 år, får du automatisk en Digital Post-postkasse fra det offentlige. Du skal altså ikke gøre noget for at oprette en e-Boks til en under 18 år – det sker automatisk, når du fylder 15 år. 

Du skal bruge et NemID til at logge ind på e-Boks. Hvis du har et NemID i forvejen, skal du opgradere det, da det skal have en offentlig digital signatur. Det har det nemlig ikke, selvom du fx har et NemID, du bruger til at logge ind på din netbank med.

Sådan får du adgang til e-Boks for første gang som 15-årig, hvis:

Der kan være tilfælde, hvor unge under 15 år har en e-Boks. Det kan fx være, hvis de modtager lønsedler som en almindelig ansat, eller hvis de får tilsendt kontoudtog som en del af en aftale med banken. Typisk har unge under 15 år dog ikke en e-Boks-postkasse.

Særlig oprettelse af e-Boks til unge under 15 år er dog også en mulighed. Hvis det ønskes, kan forældrene få læseadgang til den digitale postkasse, så de kan se posten, barnet modtager.

Forbind e-Boks med dit Dinero-regnskab

Hvis du er ung iværksætter og har Dinero Pro, kan du integrere e-Boks med Dinero. Så får du besked direkte i regnskabsprogrammet, når der er ny digital post. Det sparer dig for tid og besvær, så du får mest muligt ud af at oprette en virksomhed som ung under 18 år. Sådan gør du.

Alternative muligheder for opstart af virksomhed for unge under 18 år

Hvis du får afslag på opstart af virksomhed, har du et par andre muligheder afhængig af omfanget af virksomheden samt dine forældres muligheder for at hjælpe dig. Det kan også være en fordel at deltage i relevante erhvervsnetværk, allerede inden du har startet din egen virksomhed.

Alternative opstartsmuligheder som ung iværksætter:

 • B-honorar og vederlag
 • Forældre opretter ApS, og den mindreårige driver selskabet
 • Forældre opretter enkeltmandsvirksomhed og ansætter den mindreårige

Ovenstående muligheder er nok det tætteste, du kommer på at starte en virksomhed som mindreårig, hvis du ikke får dispensation af Familieretshuset – men det kan være en god start som ung iværksætter.

Det er meget vigtigt, du sætter dig ind i fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, før du eventuelt beslutter dig for en af disse. Du skal også være opmærksom på lovpligtige forsikringer og andet, når du (forælder) har ansatte i din virksomhed.

B-honorar og vederlag

Du kan modtage honorar fra virksomheder, du ikke er ansat hos. Det er ofte sådan, freelancere, konsulenter og lignende bliver aflønnet.

Der er dog flere ting, du skal være opmærksom på, når du modtager honorarer – fx skal du selv sørge for at betale B-skat og AM-bidrag, og du er i udgangspunktet momspligtig, hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. på denne måde.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på dit bundfradrag og/eller frikort, hvis du beslutter dig for denne løsning.

Du skal også være opmærksom på, at dette begrænser dine muligheder for at blive selvstændig, da det nemlig kun er visse brancher, hvor du kan være freelancer. Du kan fx ikke have en freelance-webshop, så her vil en ApS-løsning være bedre egnet.

Det kræver altså, at du gerne vil beskæftige dig med konsulentopgaver, journalistik, musik eller lignende.

Forældre opretter ApS, og den mindreårige driver selskabet

Som et alternativ til opstart af virksomhed som ung under 18 år kan dine forældre oprette et anpartsselskab og ansætte dig. Det lyder måske lidt underligt, men der er flere fordele ved denne løsning. 

Den mindre årige kan drive virksomheden i det daglige, og de 40.000 kr. i indskud kan anvendes i driften, og de kommer skattefrit tilbage ved salg eller lukning.

Når det giver mening, kan forælderen overdrage anparterne til den unge iværksætter. Den mindreårige kan fx købe 50% af anparterne med det samme, mens de sidste 50% overdrages, når den unge iværksætter fylder 18 år. De skal overdrages til den indre værdi, så I ikke beskattes af gave – anparterne kan dog også gives som en afgiftsfri gave.

Forældre opretter enkeltmandsvirksomhed og ansætter den mindreårige

Der er også den mulighed, at en af forældrene eller en værge opretter en enkeltmandsvirksomhed og ansætter den unge iværksætter. På den måde kan den mindreårige være med til at drive virksomheden, selvom hun ikke ejer den.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at overdrage en enkeltmandsvirksomhed. Derfor skal der et nyt CVR-nummer til, hvis du vil “overdrage virksomheden”.

Forælderen er desuden skattepligtig af overskuddet – vær obs. på topskat – og den mindreårige skal have en timeløn, som man kan forvente til andre på samme alder.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan som 15-årig ansøge om at starte egen virksomhed, selvom reglerne er, at du skal være fyldt 18 år. Du ansøger om opstart af virksomhed som under 18 år ved at sende en ansøgning til Familieretshuset – du kan som regel kun få tilladelse til at starte en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Der er ingen aldersgrænse for at være iværksætter. Men hvis du vil have din egen virksomhed som ung iværksætter, skal du være fyldt 18 år. Du kan ansøge om at få lov til at starte en virksomhed, når du er fyldt 15 år – det er dog et fåtal, der får dispensation til det.

En person under 18 år kan godt være den legale ejer af en virksomhed – altså eje 5% eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder. Der er nemlig ingen krav om, at en person skal være myndig, hvis denne vil eje kapitalandele i et selskab. 

Derfor er det også en mulighed for en ung iværksætter i stedet for opstart af egen virksomhed som ung under 18 år.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

6 kommentarer

 1. Hej, Mik søn er 17 år og vil starte et digital firma sammen med sin kammerat som er 18 år. Hvad er bedst at gøre her? Skal jeg som hans far apprette et CVR i form af et anpartsselskab med mig og hans kammerat som ejere? Og når han fylder 18, laver en overdragelse til ham så det kun er ham og hans kammerat der er juridske ejere. Må man det?

  Tak på hjælpen på forhånd. Vh Sanddoo

  1. Hej Sanddoo

   Det lyder som om, at I også kan bruge den model, der står beskrevet sidst i blogindlægget under “Forældre opretter ApS, og den mindreårige driver selskabet”, men hvor det så er kammeraten, der er medopretter i stedet for dig som forældre.

   Det vil dog være en god idé lige at høre Skattestyrelsen eller en revisor, inden I gør noget 🙂

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

  1. Hej Maibritt

   Nej, det gør det ikke – medmindre han gerne vil være selvstændig. Det er kun, hvis han skal være selvstændig, at I bl.a. skal forbi Familieretshuset.

   Hvis det er et almindeligt ungarbejde-job, er det som lønmodtager.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hvordan får jeg fat i potentiel leverandør? Jeg er rigtig nysgerrig på det, da jeg gerne vil drive min egen virksomhed og være iværsætter

  1. Hej Andreas

   Der er ikke andet for end at gå ud og kontakte en masse virksomheder, mere kan vi desværre ikke hjælpe med.

   Rigtig god dag De bedste hilsner Frederik Nielsen

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram